De Printprijsregeling komt te vervallen per 1 januari 2015

De printprijsregeling is een speciale regeling m.b.t. het maken van een film- of videoproductie. Hierover hoeft een btw-ondernemer geen 21% te berekenen over de ontvangen vergoeding of over de totale voortbrengingskosten, maar slechts over de zgn. printprijs, een bedrag van € 0,34 (excl. btw) per meter film/video. Hierdoor is slechts over een klein bedrag btw verschuldigd, terwijl de btw op de productiekosten van de film of video wel volledig aftrekbaar zijn. Dit is met name een gunstige regeling voor bedrijven of instellingen die niet of nauwelijks aftrekgerechtigd zijn.

De printprijsregeling is een speciale regeling m.b.t. het maken van een film- of videoproductie. Hierover hoeft een btw-ondernemer geen 21% te berekenen over de ontvangen vergoeding of over de totale voortbrengingskosten, maar slechts over de zgn. printprijs, een bedrag van € 0,34 (excl. btw) per meter film/video. Hierdoor is slechts over een klein bedrag btw verschuldigd, terwijl de btw op de productiekosten van de film of video wel volledig aftrekbaar zijn. Dit is met name een gunstige regeling voor bedrijven of instellingen die niet of nauwelijks aftrekgerechtigd zijn.

Helaas is besloten om de printprijsregeling per 2015 te laten vervallen.

Als gevolg hiervan zal de leverancier van de film en/of video per 1 januari 2015 Nederlandse btw moeten gaan voldoen over de werkelijk ontvangen vergoeding. Voor de ontvanger van de film en/of video die niet of niet of nauwelijks btw aftrekgerechtigd zijn (bijvoorbeeld publieke omroepen of andere vrijgestelde ondernemers zoals onder meer banken en verzekeraars of overheidsinstellingen), heeft het afschaffen van deze regeling een verhoogde btw-kostenpost tot gevolg.