De techniek is continu in beweging

Wanneer je op de website van Wikipedia zoekt op het onderwerp “techniek”, tref je diverse beschrijvingen aan. Dit is de reden dat het vak van technisch inkoper mij zo boeit.

In de laatste decennia hebben we in de Nederlandse maakindustrie diverse trends gezien. In het verleden kwamen nieuwe ontwikkelingen vaak tot stand op basis van eigen onderzoeken en uitvindingen. Onderzoek en productie vonden plaats in eigen huis. Daarna werd voorzichtig de samenwerking met bedrijven in de buurt gezocht, gevolgd door uitbesteding naar Oost-Europa. Later werd ook zaken gedaan met Aziatische landen.

Wanneer je op de website van Wikipedia zoekt op het onderwerp “techniek”, tref je o.a. de volgende beschrijvingen aan:

“De geschiedenis van de technologie is de historie van de uitvinding van gereedschap en technologie. Nieuwe kennis en techniek heeft ons in staat gesteld nieuwe dingen te ontwikkelen, maar technologie heeft de wetenschap in staat gesteld nieuwe gebieden te verkennen.

De technologische groei van de mensheid is nauw verwant met het verloop van de geschiedenis. Ging technologische ontwikkeling in het begin nog langzaam, tegenwoordig gaan de ontwikkelingen razendsnel. De band tussen technologie en de ontwikkeling van de maatschappij is niet alleen innig en wederzijds versterkend, maar ook wederzijds versnellend.”

Dit is de reden dat het vak van technisch inkoper mij zo boeit.

Trends in maakindustrie

In de laatste decennia hebben we in de Nederlandse maakindustrie diverse trends gezien. In het verleden kwamen nieuwe ontwikkelingen vaak tot stand op basis van eigen onderzoeken en uitvindingen. Onderzoek en productie vonden plaats in eigen huis. Daarna werd voorzichtig de samenwerking met bedrijven in de buurt gezocht, gevolgd door uitbesteding naar Oost-Europa. Later werd ook zaken gedaan met Aziatische landen.

Momenteel zoeken bedrijven partners over de hele wereld, die specifieke kennis en vaardigheden in huis hebben om samen met hen nieuwe producten en markten te ontwikkelen. Zo staan de BRIC landen (Brazilië, Rusland, India en China) steeds meer in de schijnwerpers, met het oogmerk om ook in die landen omzet te (gaan) genereren. Samengevat is het een ontwikkeling van pure research naar product research, naar open innovation en open supply chain (ketenaansturing). Er is sprake van een open keten met daarin aandacht voor o.a. “time to market”, levenscyclus van producten en “value chain attitude”.

Productiekosten

Het bleef niet bij het uitbesteden van “research en development” alleen. Bedrijven maakten een onderscheid tussen kerntaken en niet-kerntaken. Uitbesteding van niet-kerntaken werd gemeengoed. Tenslotte bracht men het gehele productieproces over naar landen als China. De productiekosten vallen lager uit door het grote verschil in lonen. Overigens gaat dit niet altijd op. Naast grote industriële productiebedrijven, waar jarenlang hetzelfde product in groten getale gemaakt wordt, bestaan er ook samenwerkingsverbanden van leveranciers en uitbestedende bedrijven. Daarbij gaat het om de productie en levering van half- of tussenproducten. Voor technologisch hoogwaardige producten die in kleine series gemaakt worden, zijn de productiekosten in verre landen hoog vanwege de – in verhouding hoge – logistieke kosten en de begeleiding van processen door expats. Men verwacht dat in een periode van ongeveer 5 jaar de productiekosten in China gelijk zullen zijn met die van de USA en dat dit wederom verschuivingen teweeg zal brengen.

De inkoop van techniek

Al deze ontwikkelingen hebben hun invloed gehad op de inkoop van techniek. Door het internet hebben inkopers snel toegang tot heel veel informatie. Doordat “supply chain management” (ketenaansturing) een hoofdrol is gaan spelen, is het als inkoper van belang goed zicht te hebben op alle onderdelen van die keten. Calamiteiten als de tsunami in Japan of overstromingen in Thailand kunnen een enorme invloed hebben op het proces. Daarom is het van groot belang om overzicht te houden, om snel te schakelen en te voorkomen dat productielijnen stil komen te liggen door dergelijke onvoorziene omstandigheden.

Nederland wil zich als kennisland profileren. Zo heeft de overheid speerpunten benoemd als nano-electronica, embedded systemen en mechatronica. Organisaties als Point One en Brainport Industries zoeken samen met de Nederlandse industrie en kennisinstituten naar vernieuwing en een visie voor leveringsketens. Hiermee hoopt men Nederlandse leveranciers een impuls te geven. Daarbij ligt de focus op Low Volume, High Mix en High Complexity. Er wordt wel gesproken van de derde industriële revolutie: 3D printen. Print Valley van TNO zou ervoor kunnen zorgen dat er arbeidsplaatsen in het Westen worden gecreëerd en dat de mogelijkheden tot het gebruik van nieuwe materialen worden vergroot.

Dit alles illustreert dat het vak van technisch inkopen nooit stil staat en dat het veeleisend is voor de persoon die dit vak uitoefent. Hij of zij zal nieuwsgierig moeten zijn en blijven, zich kunnen uiten in verschillende talen (letterlijk en figuurlijk) en stressbestendigheid kan hem of haar helpen continu goede resultaten te boeken.

×

Op deze pagina