Decentralisatie van zorg op de Health & Care Day 2014

Het zijn spannende tijden voor de zorgsector, want de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten op het gebied van zorg is aanstaande. Als nieuweling in het inkoopvak en aanwezige namens Emeritor op de Health & Care Day 2014, was voor mij de toon meteen gezet. De Nederlandse gemeenten staan voor de opgave om met minder financiële middelen ondersteuning te bieden aan hun inwoners. Gemeenten gaan meer sturen op zelfredzaamheid, participatie en lagere kosten in de uitvoering. Hoe gaan gemeenten dit realiseren en wat betekent dit voor zorginstellingen? Zomaar een paar vragen die bij mij opkwamen en waar geen simpel antwoord op te geven is.

Het zijn spannende tijden voor de zorgsector, want de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten op het gebied van zorg is aanstaande. Als nieuweling in het inkoopvak en aanwezige namens Emeritor op de Health & Care Day 2014, was voor mij de toon meteen gezet. De Nederlandse gemeenten staan voor de opgave om met minder financiële middelen ondersteuning te bieden aan hun inwoners. Gemeenten gaan meer sturen op zelfredzaamheid, participatie en lagere kosten in de uitvoering. Hoe gaan gemeenten dit realiseren en wat betekent dit voor zorginstellingen? Zomaar een paar vragen die bij mij opkwamen en waar geen simpel antwoord op te geven is.

Zorgbedrijf 3.0

Wat mij in ieder geval wel duidelijk is geworden, is dat de decentralisatie zorginstellingen noopt het roer om te gooien teneinde hun zorg en bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. De term zorgbedrijf 3.0 werd zelfs gebezigd. Ondernemerschap en innovatie spelen hierbij een steeds grotere rol. In dat kader deel ik graag een quote van één van de sprekers, professor Jan Rotmans, die mij even aan het denken zette: ‘We kunnen niet terug naar vroeger, we kunnen niet vooruit. We moeten vooruit naar vroeger’. Het klonk enigszins Cruyffiaans, toch was de strekking duidelijk. De zorgsector is in transitie en er is geen weg terug.

Deze spreker en andere vooraanstaande professionals lieten hun licht schijnen op de huidige ontwikkelingen in de zorg en op welke wijze zorgbedrijf 3.0 kan worden gerealiseerd. Dit is een zorgbedrijf dat voorziet in de grotere en stijgende zorgvraag en dat ook nog eens weet te realiseren met minder middelen. Naar mijn mening een ambitieuze uitdaging, waar iedereen – groot of klein – vanuit zijn of haar expertise aan kan bijdragen.

Inkoop in de zorgsector

Emeritor draagt bij door haar expertise in te zetten voor de verdere professionalisering van inkoop in de zorgsector. Zo kunnen zorginstellingen zich focussen op waar ze goed in zijn: de beste zorg verlenen aan burgers die, om welke reden dan ook, een vorm van ondersteuning nodig hebben. Emeritor werkt samen met haar klanten in de zorgsector om elke keer weer deze topprestatie te leveren.

×

Op deze pagina