Deel 4 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’ gepubliceerd door Europa decentraal

Europa decentraal publiceert in feuilletonvorm de geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deel 4 zijn hoofdstuk 8 en 10 gepubliceerd.

Hoofdstuk 8 gaat over rechtsbescherming. Per 1 april 2013 is de Wira (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) ingetrokken via- en geïntegreerd in de Aanbestedingswet 2012.

Europa decentraal publiceert in feuilletonvorm de geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deel 4 zijn hoofdstuk 8 en 10 gepubliceerd.

Hoofdstuk 8 gaat over rechtsbescherming. Per 1 april 2013 is de Wira (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) ingetrokken via- en geïntegreerd in de Aanbestedingswet 2012. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag of en in hoeverre de voormalige Wira en de rechtsbeschermingsbepalingen in de Aanbestedingswet van elkaar verschillen.

Het thema duurzaam inkopen staat centraal in hoofdstuk 10. Zo leest u wat er bedoeld wordt met duurzaam inkopen, wat sociale- en milieucriteria zijn en hoe ze toegepast kunnen worden, wat is sociaal inkopen, etc.

Download hoofdstuk 8 en hoofdstuk 10 in PDF.

Bron: Europa Decentraal

 

×

Op deze pagina