Denken

Op Inkoopvandaag.nl is het al vaker over de waan van de dag gegaan. Een van de plekken waarbij dat zeker ook speelt is op het gebied van Maatschappelijke Verantwoording. Hoewel dit thema (natuurlijk) al veel langer speelt, ontwikkelt dit zich steeds verder en begint het als onderwerp steeds volwassener te worden. Steeds meer organisaties profileren zich ook als ‘groene’ organisatie. Vanuit inkoopperspectief is het zaak om mee te bewegen met deze ontwikkeling.

Op Inkoopvandaag.nl is het al vaker over de waan van de dag gegaan. Een van de plekken waarbij dat zeker ook speelt is op het gebied van Maatschappelijke Verantwoording. Hoewel dit thema (natuurlijk) al veel langer speelt, ontwikkelt dit zich steeds verder en begint het als onderwerp steeds volwassener te worden. Steeds meer organisaties profileren zich ook als ‘groene’ organisatie. Vanuit inkoopperspectief is het zaak om mee te bewegen met deze ontwikkeling. Doe je dit even snel tussendoor, in de waan van de dag, dan is het altijd maar de vraag wat je inkoopt. De grote verscheidenheid aan tinten groen die er op de markt beschikbaar zijn, zijn zeker niet allemaal onderling vergelijkbaar en zullen niet altijd goed aansluiten op de eigen organisatie. Het is daarom belangrijk om – met name vanuit inkoop – aan te sluiten op de visie van de organisatie op maatschappelijke verantwoording. Uiteraard is dat niets nieuws, onze doelen moeten immers altijd afgestemd worden op de organisatiedoelstellingen. Als één zo’n doelstelling is om te komen tot duurzame inkoop moeten we wel even gaan zitten om goed te bepalen wat dat voor onze organisatie betekent. En moeten we de waan van de dag even laten voor wat het is en ons opstellen als le penseur van Rodin. Even puzzelen op wat ‘groen’ voor ons inhoudt.

×

Op deze pagina