Implementatiemethodiek

Implementatiemethodiek

Bij veranderingen zijn medewerkers veelal terughoudend. Ook veranderingen in inkoopstrategieën stuiten soms op weerstand. Tijdige en juiste communicatie en het creëren van draagvlak voorkomen weerstand. Emeritor hanteert hiervoor haar communicatie aanpak en Inkoopimplementatiemethodiek.

Wij communiceren met betrokken personeel

Onze Inkoopimplementatiemethodiek richt zich op alle medewerkers die betrokken zijn bij een mogelijke verandering in inkoopprocessen. Zij krijgen te maken met de nieuwe inkoopfunctie of met de introductie van nieuwe leveranciers, producten of diensten en/of nieuwe inkoopprocessen. Emeritor vindt het belangrijk dat veranderingen door hen op een positieve wijze (uit)gedragen worden. Daarom besteden we veel aandacht aan het communiceren van de veranderingen.

Steun vanuit de organisatie

Emeritor werkt in de meeste uitgebreide vorm met implementatiecellen en facilitators. Zij hebben als taak zeker te stellen dat de consequenties van de inkoopprojecten worden begrepen en juiste acties worden genomen in de verschillende disciplines en onderdelen van de organisatie, om te zorgen dat:

  • Binnen 3 maanden na afronding van een inkoopproject de implementatie binnen het organisatieonderdeel is gerealiseerd en de voorgenomen opbrengsten c.q. verbeteringen zijn zeker gesteld;
  • Communicatie van de inkoopprojectleiders met de interne klant goed verloopt;
  • Het implementatieproces wordt bewaakt en geëscaleerd indien noodzakelijk.

De combinatie van communicatie en implementatiekracht zorgt ervoor dat de inkoopresultaten op lange termijn verankerd blijvend.