Programmamanagement

Programmamanagement

Emeritor helpt met een Inkoopoptimalisatie programma (programmamanagament) uw doelstellingen sneller en efficiënter te halen. Dat doen we in nauwe samenwerking met uw organisatie. Samen implementeren we de gekozen verbeteringen in inkoopbeleid, inkoopprocessen, inkooporganisatie en –personeel, systemen, methodieken, communicatie en leveranciers.

Rol van Emeritor in een programma

Emeritor doet het volgende in een programma:

  • Het introduceren van de Emeritor standaard programma- en projectaanpak;
  • Het begeleiden en trainen van de projectleiders en andere betrokken medewerkers;
  • Het vastleggen van informatie uit de projecten;
  • Het invoeren in uw systemen van Emeritor Best Practices zoals standaard tools en templates, RFP’s, contracten, benchmarkinformatie en het ter beschikking stellen ervan;
  • Het monitoren en rapporteren over project- en programmavoortgang;
  • De registratie van besparingen;
  • Uitvoeren validatieproces besparingen.

Tijdelijke inzet Emeritor

Emeritors inzet is tijdelijk. Onze diensten zijn er op gericht dat uw organisatie zonder Emeritor, op gelijk niveau door kan gaan. Dit betekent dat het implementatiedienstenpakket wordt gecompleteerd door inkoopopleidingen en inkoopsoftware om zo het bereikte resultaat te borgen. Onze ervaring laat zien dat een grote winst aan de interne- en proceskant zit.


 

Karin-Brommer

Uw contactpersoon

Karin Brommer