Het Emeritor Aanbestedingscentrum

Het Emeritor Aanbestedingscentrum

Het begeleiden en uitvoeren van (Europese) aanbestedingen is geen sinecure. Vanuit het Emeritor Aanbestedingscentrum (EAC) hebben wij vele honderden aanbestedingen begeleid; wij zijn dan ook met recht een specialist.Binnen het EAC bundelen inkoopspecialisten, aanbestedingsdeskundigen en aanbestedingsjuristen hun kennis, expertise en ervaring om aanbestedende diensten op een efficiënte en effectieve manier te ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van Europese Aanbestedingen.

Hierbij kijken wij niet alleen naar de rechtmatigheid, maar ook naar de doelmatigheid van een aanbesteding. Door een goede dialoog met de betrokkenen uit uw organisatie en mede op basis van onze kennis van de inkoopmarkt en het inkooppakket, bepalen we samen met u de behoefte, en vertalen we deze in een programma van eisen en selectie- en gunningscriteria. Op deze manier leidt de aanbesteding tot goede contracten met leveranciers die daadwerkelijk voorzien in uw behoeften. We begeleiden het gehele proces en nemen u de zorg zoveel mogelijk uit handen.