Inrichting inkoopfunctie

Inrichting inkoopfunctie

De inkoopfunctie is een overkoepelende term voor alle processen en onderdelen die in uw organisatie Inkoop vormen. Emeritor ondersteunt u bij het inrichten en/of optimaliseren van de inkoopfunctie. Onze aanpak is praktisch, pragmatisch, gericht op daadwerkelijke verbeteringen en besparingen.

Verlaging TCO

Onze aanpak richt zich niet alleen op de prijs van de goederen of diensten c.q. de onderhandelingen met leveranciers. Wij richten ons op verlaging van de totale integrale kosten. De besparingen die we met de teams van de klant realiseren bestaan uit directe kosten (prijs) en indirecte kosten (proces en kwaliteit). De proceswinst kan zo vier maal zo groot zijn t.o.v. de prijswinst die gerealiseerd wordt.
Met onze succesvolle ervaringen in vele sectoren kunnen wij u verzekeren, dat wij in 9-24 maanden uw organisatie substantiële verbeteringen en besparingen brengen.

Onze aanpak

Voor het optimaliseren van de inkoopfunctie kennen wij een vaste aanpak:

  • Elke opdracht start met een financiële- en kwalitatieve analyse. Zo krijgt u inzicht in uw uitgaven en de kwaliteit van de inkoopfunctie.
  • Daarna nemen we alle inkoopuitgaven onder de loep. Wij hebben specialistische inkoopkennis in vele domeinen, zoals technische materialen, facilitair, ICT, HRM, professionele diensten en marketing/communicatie.
  • We zorgen ook voor structurele verbetering, bijvoorbeeld met de invoering van een e-procurement-proces en -systeem, inrichting van de inkooporganisatie, inkoopcontrollingfunctie of tijdelijke assistentie bij het opschonen van artikellijsten.

Actuele kennis en getoetste modellen

Emeritor houdt zich dagelijks bezig met het inrichten van inkoopfuncties en beschikt over de meest actuele kennis op dit vakgebied. Belangrijke leidraad vormen het Emeritor Inkoophuis®, het MSU-model en het Emeritor Inkoopvolwassenheidsmodel®.