Nulmeting

Nulmeting

De nulmeting is bedoeld om de huidige situatie vast te stellen en de uiteindelijke resultaten objectief te meten. Voorafgaand aan een inkoopppakketproject wordt de nulmeting uitgevoerd en door u geaccordeerd. In deze nulmeting is de huidige situatie in detail uitgewerkt en geeft de mogelijkheid om na afloop van het project de situatie opnieuw vast te stellen. Zo kan objectief bepaald worden of de doelstellingen behaald zijn.