Purchase to Pay

De term Puchase to Pay (P2P) krijgt steeds meer aandacht binnen organisaties, maar wat betekent het eigenlijk voor uw organisatie?
Het Purchase to Pay proces behelst alle handelingen van inkopen tot en met betalen van goederen en diensten (het operationele inkoopproces). Een Purchase tot Pay systeem ondersteunt het operationele inkoopproces.

Steeds meer organisaties komen voor de vraag of ze een P2P systeem moeten aanschaffen? En zo ja welke? En als dat systeem dan aangeschaft is hoe implementeren we het systeem dan op een manier die past bij de processen en werkwijze van de organisatie?

Emeritor heeft de kennis en ervaring om organisaties te helpen deze vragen te beantwoorden. Of het nu gaat om advies bij de keuze of er een P2P systeem moet komen, het opstellen van het programma van eisen van een P2P systeem, de sourcing van het systeem zelf of om de functionele en technische implementatie van het syteem.

Emeritor heeft haar P2P propositie ontwikkeld samen met partner IMPROVEN. De expertise van beide organisatie is gebundeld in een krachtige propositie waarbij inkoopexpertise en proces- en IT kennis in elkaar gevlochten zijn.

P2P Propositie

De toegevoegde waarde van de gezamenlijke P2P propositie van Emeritor en IMPROVEN zit in het afdekken van systeem- en proceskennis van het tactisch én operationeel inkoopproces.