Doen

Hoewel er de nodige wetenschappelijke stukken over geschreven zijn, er leerstoelen inkoop zijn aan universiteiten en er lijvige boekwerken geschreven worden over het onderwerp, is inkoop in mijn ogen een echt ervaringsvak. Hiermee wil ik de inspanning rondom de hiervoor genoemde zaken niet bagatelliseren, maar de inkoper?

Hoewel er de nodige wetenschappelijke stukken over geschreven zijn, er leerstoelen inkoop zijn aan universiteiten en er lijvige boekwerken geschreven worden over het onderwerp, is inkoop in mijn ogen een echt ervaringsvak. Hiermee wil ik de inspanning rondom de hiervoor genoemde zaken niet bagatelliseren, maar de inkoper? Die staat midden in de praktijk. Uiteraard pikken wij inkopers graag zaken op uit de wetenschappelijke – en/of de managementhoek. Je kunt hierbij denken aan hoe gretig modeverschijnselen zoals het nieuwe inkoopparadigma of prestatieinkoop worden omarmd. Betreft het revolutionaire nieuwe vondsten? Nee, in mijn ogen is het veelal een nieuwe manier om bestaande kennis voor het voetlicht te brengen. En dat is geen slechte zaak. Het grote voordeel van een dergelijke, nieuwe kijk op een bekend gegeven is immers, dat het je tot nadenken stemt over waarom we doen wat we doen. En die gedachtegang is in mijn ogen altijd een goede. Echter, als puntje bij paaltje komt, is inkoop in mijn ogen een vak waar je niet te lang over na moet denken. Inkoop is een vak dat je leert door te doen!