Dubbeltje op zijn kant

‘Dubbeltje op zijn kant’ betekent: iets dat op het nippertje goed gaat of erg onzeker is.

Onder deze naam krijgt televisiekijkend Nederland elke week besparingstips. Dergelijke programma’s blijken kijkcijferkanonnen te zijn, zeker in deze tijd van economische crisis.

‘Dubbeltje op zijn kant’ betekent: iets dat op het nippertje goed gaat of erg onzeker is.

Onder deze naam krijgt televisiekijkend Nederland elke week besparingstips. Dergelijke programma’s blijken kijkcijferkanonnen te zijn, zeker in deze tijd van economische crisis.

Steeds meer huishoudens hebben het financieel krap en hebben daarnaast geen zicht op de uitgaven. In dit programma krijgen gezinnen met financiële problemen een budgetcoach toegewezen, die start met het in beeld brengen van alle inkomsten en uitgaven. Samen met het gezin wordt een aantal actiepunten bepaald, die vaak bestaan uit het opzeggen van allerlei abonnementen en verandering van het bestedingsgedrag

Geadviseerd wordt om het oude bekende huishoudboekje in te voeren, waardoor inzicht wordt verkregen in de inkomsten en uitgaven. Daardoor kan men beter plannen en minder onnodige uitgaven doen.

In onze dagelijkse praktijk als adviseur doen wij niet anders. Wij proberen allereerst inzicht te krijgen in de uitgaven van onze klanten door middel van een financiële analyse. Daarnaast wordt gekeken naar de volwassenheid van de inkooporganisatie. Op basis van de bevindingen uit de financiële en kwalitatieve analyse wordt het besparingspotentieel bepaald en gaan wij gezamenlijk met de klant aan de slag.

Net als in privé situaties wordt gekeken naar de behoeften, het verbruik en of prijzen wel marktconform zijn. Indien nodig worden contracten opengebroken en opnieuw onderhandeld, dan wel opnieuw aanbesteed. Net als in privé situaties leidt dit tot aanzienlijke besparingen. Door volumes te bundelen, andere eisen te stellen en de leveranciersmarkt te beoordelen, worden besparingen bereikt van meer dan 20 procent op jaarbasis.