Duurzaam inkopen is nog niet vanzelfsprekend

Duurzaam ondernemen staat de afgelopen decennia bij veel ondernemingen hoog op de agenda. Deze ontwikkeling heeft ook veel invloed op de inkoopfunctie gehad. De toenemende wens om duurzaam in te kopen vergt duurzame oplossingen om in de inkoopbehoefte te kunnen voorzien. Echter, wat is de houding van de inkopers zelf ten aanzien van duurzaam inkopen? Hoeveel kennis hebben zij hiervan en wat zijn hun ervaringen hiermee?

Duurzaam ondernemen staat de afgelopen decennia bij veel ondernemingen hoog op de agenda. Deze ontwikkeling heeft ook veel invloed op de inkoopfunctie gehad. De toenemende wens om duurzaam in te kopen vergt duurzame oplossingen om in de inkoopbehoefte te kunnen voorzien. Echter, wat is de houding van de inkopers zelf ten aanzien van duurzaam inkopen? Hoeveel kennis hebben zij hiervan en wat zijn hun ervaringen hiermee?

Tapijttegelfabrikant Interface is erg vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid en vroeg zich af hoe professionele inkopers van andere organisaties tegen duurzaam inkopen aankijken. Interface heeft onderzoeksbureau Kien gevraagd onderzoek te doen onder Nederlandse inkopers in leidinggevende functies naar de bekendheid en ervaringen met duurzaam inkopen. Ook is hun houding ten aanzien van duurzaam inkopen onderzocht. Hieruit blijkt dat duurzaam inkopen nog een lange weg heeft te gaan.

80% inkopers focust op kosten

Opvallend is dat veel organisaties de kostprijs nog altijd als het belangrijkste aspect zien bij het inkopen van producten of diensten. 79% van de leidinggevende inkopers geeft aan dit één van de belangrijkste beoordelingscriteria te vinden binnen het inkoopproces. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt TCO (Total cost of ownership) één van de belangrijkste criteria bij de beoordeling. En slechts één op de vijf ondervraagden ziet duurzaamheid als één van de belangrijkste beoordelingscriteria binnen het inkoopproces.

Beperkte kennis

Daarnaast blijkt dat de kennis over duurzaam inkopen beperkt is. Veelvoorkomende begrippen gerelateerd aan duurzaam inkopen worden onvoldoende beheerst door de meerderheid van de ondervraagden. Cradle-to-cradle, circulair inkopen, LCA (Life-cycle assessment) en GRI (Global reporting initiative) blijken geen dagelijkse kost voor veel inkopers. Opmerkelijk is dat slecht 13% van de ondervraagden kan aangeven wat er wordt bedoeld met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’. Een wijze van aanbesteden waarbij het product of de dienst wordt gekozen dat het hoogst scoort op het totaal van gunningscriteria.

Duurzaam inkopen blijft achter door economische crisis

Bovenstaande resultaten geven aan dat de kennis over duurzaam inkopen nog voor verbetering vatbaar is. Des te opvallender is dat de meerderheid van de ondervraagden aangeeft wel degelijk over meer kennis op dit gebied te willen beschikken. De economische crisis wordt door 43% aangedragen als reden dat er minder aandacht voor duurzaamheid was binnen de inkoopfunctie. Dit heeft ervoor gezorgd dat inkopers zich vooral weer zijn gaan focussen op de kostprijs.

Duurzaamheidslabel

Dit onderzoek maakt duidelijk dat er nog veel winst is te boeken op het gebied van duurzaam inkopen. Maar de vraag blijft wanneer duurzaamheid daadwerkelijk wordt geïntegreerd in de inkoopfunctie van veel organisaties. De wil is er wel! Maar hoe wordt de juiste prikkel gegeven?

Om duurzaam inkopen te kunnen verbeteren wordt door 48% van de ondervraagden aangedragen om één soort duurzaamheidslabel in te voeren in plaats van de overvloed aan groene labels en certificaten die op dit moment op de markt zijn. Daarnaast zijn de inkopers voorstander van een universele methode (EU-breed) om de totale impact op het milieu van verschillende producten met elkaar te kunnen vergelijken. Fiscale stimulering vanuit de overheid kan ook helpen om duurzaam inkopen onder de aandacht te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan het opvoeren van de belastingdruk op grondstoffen en milieu. Kortom, hoogste tijd om de juiste voorwaarden te scheppen en duurzaam inkopen daadwerkelijk op de kaart te zetten!

Bron: Onderzoek Interface – Duurzaam inkopen

Meer informatie