Duwtjes

Mijn man snurkt. Volgens hemzelf niet natuurlijk, maar ik weet wel beter. Ik lig er tenslotte al meer dan 25 jaar naast. In die jaren heb ik het geven van duwtjes in de goede (lees: geluidloze) richting geperfectioneerd.

Overdag coach ik regelmatig klanten en collega’s bij het Europees aanbesteden.

Mijn man snurkt. Volgens hemzelf niet natuurlijk, maar ik weet wel beter. Ik lig er tenslotte al meer dan 25 jaar naast. In die jaren heb ik het geven van duwtjes in de goede (lees: geluidloze) richting geperfectioneerd.

Overdag coach ik regelmatig klanten en collega’s bij het Europees aanbesteden. Dat coachen bestaat eigenlijk ook voornamelijk uit het geven van duwtjes in de goede richting. Europees aanbesteden is een ervaringsvak. Je kunt het “BAO” (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten) uit je hoofd leren, maar dan kan je nog niet aanbesteden. Aanbesteden is het voortdurend maken van de juiste afwegingen en keuzes in een praktijksituatie. Het aanbestedingsproof maken van de specificatie. Het vooraf doorzien van de effecten die specificatie en selectie- en gunningscriteria zullen hebben in de aanbesteding, tot en met de gunning. Het geeft elke keer weer enorm veel voldoening als een gecoacht persoon (waarom bestaat hier geen goed woord voor?) in staat blijkt om steeds meer zelfstandig te doen. En uiteindelijk alleen nog op mij terugvalt voor de echt ingewikkelde zaken.

Het is alleen zo jammer dat in mijn strijd tegen de nachtelijke decibellen tot nu toe geen enkele progressie zit. Het effect van mijn inspanningen is altijd zeer tijdelijk, soms slechts enkele minuten. Ik ben bang dat ik over 25 jaar nog steeds bezig ben met hetzelfde duw- en trekwerk. Maar ach, dat zou betekenen dat we samen oud worden. En dat is toch ook niet niks.