Handleiding bij duurzaam inkopen in vrijetijdsbranche

Een handleiding bij duurzaam inkopen in de recreatie en vrijetijdsbranche

Marc van Maarland

Inkoopadviseur

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat bij veel bedrijven tegenwoordig hoog op de agenda. Het is onderdeel van de strategische doelstellingen, maakt deel uit van de uitvraag die organisaties stellen als zij een product of dienst uit de markt willen inkopen en wordt gezien als innovatie, als marketingtool en als allround middel om duurzame ontwikkeling te propageren.

Het gebruik van een keurmerk voor bedrijven in de vrijetijdssector kon daarom niet uitblijven. Green-Key was geboren; een internationaal keurmerk waarin een extra stap wordt gezet naast de door de overheid voorgeschreven duurzaamheidsvereisten. Doelstelling daarbij is om natuur en milieu zo optimaal mogelijk te dienen zonder dat dit ten koste gaat van het comfort en de beleving van gasten. Inmiddels kent Green-Key zo’n 1600 deelnemende bedrijven.

Dierentuingids

Zelf ben ik in mijn vrije tijd gids in een dierentuin in het oosten van het land. Het rondleiden van gezinnen en bedrijven door de dierentuin is daarbij mijn voornaamste activiteit. Green-key speelt ook bij dierentuinen een belangrijke rol. Jaarlijks worden de doelstellingen en bereikte resultaten dan ook met de gidsen gedeeld, omdat ook zij steeds vaker vragen krijgen van (zakelijke) gasten over duurzaamheid en hoe de dierentuin hiermee omgaat. De trigger voor mij om hier een paar woorden aan te wijden.

Het gebruik van een keurmerk voor bedrijven in de vrijetijdssector kon daarom niet uitblijven.

Normen die zijn vastgelegd richten zich naast het voldoen aan wet- en regelgeving op onder meer interne en externe communicatie, het gebruik van gas, water en elektra, de afvalverwerking en vervoerbehoefte, de bouw, de voedselvoorziening (bij zowel mens als dier) en de inkoop van facilitaire producten en diensten. De verplichte normen zijn vastgesteld door de stichting KMVK, een stichting die in 1999 is opgericht door en voor ondernemers.

Elke drie jaar worden deze normen herzien en ge-update. Na elke herziening dient de dierentuin opnieuw te bewijzen dat zij het logo van Green-key mag voeren.

Hoe toon je nu aan dat je voldoet aan de gestelde normen? De keurmeester moet ofwel visueel ofwel digitaal op een toegankelijke manier kunnen zien dat aan 32 verplichte en 80 optionele criteria is voldaan. Het totaal aantal bepaalde punten bepaald of je het predicaat brons, zilver of goud mag voeren. Er worden factsheets uitgegeven die deelnemers richting geven m.b.t. de inhoud van de criteria en hun wegingsfactoren.

Voor dierentuinen behelzen deze bijvoorbeeld de volgende nader uitgewerkte thema’s;

 1. Management: voldoen aan wet- en regelgeving, MVO beleid formuleren, verbruiksgegevens vastleggen
 2. Communicatie: MVO communicatie met gasten en leveranciers, MVO communicatie en scholing met medewerkers
 3. Maatschappelijke betrokkenheid: regionale samenwerking, omgang met mindervaliden en mensen met een arbeidsbeperking / afstand tot de arbeidsmarkt
 4. Water: besparingsdoelstellingen en de afvoer van afvalwater
 5. Reiniging: milieukenmerk, verbruikshoeveelheden schoonmaakmiddelen
 6. Afval: afval scheiden, recycling, verpakkingen minimaliseren, minimaliseren voedselverspilling
 7. Energie: energiebesparende verlichting, isolatie, alternatieve bronnen, CO2 compensatie maatregelen
 8. Bouwen en groen: duurzaam hout (FSC), milieukenmerk voor bouwproducten, beplanting, beperking bestrijdingsmiddelen
 9. Mobiliteit: propageren van OV, inzet elektrische voertuigen / oplaadpunten, CO2 uitstoot minimalisatie, fietsenplan
 10. Eten en drinken: inzet van biologische producten, Beter-leven-vlees met minimaal 2 sterren, kraanwater gebruik, vegetarische gerechten, MSC / ASC keurmerk, duurzame palmolie en soja voor diervoeding, hergebruik
 11. Duurzaam inkopen: duurzaamheid als selectiecriterium, de circulaire economie, papier en drukwerk met FSC keurmerk, minimale inzet disposables, fairtrade producten
 12. Textiel: fairtrade, verbod op kinderarbeid.
Hoe toon je nu aan dat je voldoet aan de gestelde normen?

Nu hebben wij bij Emeritor naar mijn weten (nog) geen dierentuin of safaripark binnen onze klantenportefeuille, maar onderstaande link biedt voor de gehele “ leisure” branche nuttige tips en aanbevelingen hoe het MVO beleid (ook) kan worden ingevuld en welke criteria je daarbij kunt stellen aan je leveranciers.
Misschien een handig hulpmiddel bij het opstellen van een volgende RFP….Green Key Criteria

×

Op deze pagina