Eerste inhoudelijk advies CvA gepubliceerd!

De vanwege de nieuwe Aanbestedingswet 2012 ingestelde Commissie van Aanbestedingsexperts heeft op 17 september 2013 een eerste inhoudelijk advies gepubliceerd op haar website.
In dit advies geeft de Commissie haar zienswijze naar aanleiding van een voorgelegde klacht door een inschrijver. Het betreft in essentie de vraag of de door de aanbestedende dienst gehanteerde aansprakelijkheidsregeling inzake een vervoersovereenkomst proportioneel is, gelet op voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit. De Commissie oordeelt dat dit disproportioneel is.

De vanwege de nieuwe Aanbestedingswet 2012 ingestelde Commissie van Aanbestedingsexperts heeft op 17 september 2013 een eerste inhoudelijk advies gepubliceerd op haar website.
In dit advies geeft de Commissie haar zienswijze naar aanleiding van een voorgelegde klacht door een inschrijver. Het betreft in essentie de vraag of de door de aanbestedende dienst gehanteerde aansprakelijkheidsregeling inzake een vervoersovereenkomst proportioneel is, gelet op voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit. De Commissie oordeelt dat dit disproportioneel is.

Hier zien we de directe invloed van een interventie door de Commissie. De aanbestedende dienst is bereid om enkele contractuele voorwaarden aan te passen. Zonder de bemoeienis van de Commissie had de inschrijver dit niet voor elkaar gekregen. Verdere details over het verloop van de aanbestedingsprocedure ontbreken vooralsnog. Met het tussentijds doorvoeren van deze wezenlijke wijzigingen in de contractvoorwaarden zal de aanbestedende dienst genoodzaakt zijn een rectificatie door te voeren en een nieuwe inschrijftermijn in acht moeten nemen.

×

Op deze pagina