En toen waren er nog maar…

Telkens als ik in de beoordelingsfase van een onderhandse of een Europese aanbesteding kom moet ik denken aan het kinderrijmpje van ‘de Tien Kleine Negertjes’. Aan het begin van deze fase doen alle binnengekomen offertes mee. Aan het einde van de beoordelingsfase is er nog maar één kandidaat over, de winnaar. Tenzij het natuurlijk een raamovereenkomst met drie of meer partijen is, dan hebben we meer winnaars.

Telkens als ik in de beoordelingsfase van een onderhandse of een Europese aanbesteding kom moet ik denken aan het kinderrijmpje van ‘de Tien Kleine Negertjes’. Aan het begin van deze fase doen alle binnengekomen offertes mee. Aan het einde van de beoordelingsfase is er nog maar één kandidaat over, de winnaar. Tenzij het natuurlijk een raamovereenkomst met drie of meer partijen is, dan hebben we meer winnaars.

Stuk voor stuk worden de offertes beoordeeld op de minimale eisen, de selectie-eisen en als laatste de gunningscriteria. De Tien Kleine Negertjes schieten met name bij de beoordeling van de minimale eisen en selectie-eisen door mijn hoofd. In dit gedeelte van de beoordeling waar je als inkoper/procesbegeleider samen met de projectleider de ‘lead’ hebt open je de offertes en beslis je of ze inhoudelijk beoordeeld mogen worden of dat een offerte terzijde wordt gelegd. De grote stapel met binnengekomen inschrijvingen neemt één voor één af, net zoals de negertjes één voor één niet meer meedoen in het verhaaltje. De stapel met inhoudelijk te beoordelen inschrijvingen neemt weliswaar toe, toch blijkt vaak dat deze stapel minder groot is dan de stapel waarmee we begonnen.