Energiereus gaat voor groen, zakelijke klanten in het rood?

Het Duitse energiebedrijf E.ON verkoopt de kolen-, gas- en kerncentrales en legt zich volledig toe op de productie van groene en duurzame energie. Een ware revolutie als het aankomt op energiewinning.

 

Het Duitse energiebedrijf E.ON verkoopt de kolen-, gas- en kerncentrales en legt zich volledig toe op de productie van groene en duurzame energie. Een ware revolutie als het aankomt op energiewinning.

Opkomst schone energie

Door de snelle opkomst van schone en gesubsidieerde wind- en zonne-energie zijn de energieprijzen gedaald. Ook de mildere winters en de zwakke economie in Europa drukken de energieconsumptie en de prijzen. De winst van E.ON is daardoor in de laatste drie kwartalen gedaald, aldus de NOS. Volgens voorzitter van de Raad van commissarissen Werner Wenning vereisen de dramatische veranderingen op de internationale energiemarkt, de technologische ontwikkelingen en de steeds meer eisende consument een radicaal nieuw begin. 

Groene weg

Met deze beweging richting groene en duurzame energie slaat een van de grootste energieproducenten van Europa een groene weg in. Maar is deze weg niet doodlopend voor de zakelijke klanten? Wanneer niet langer kolen, gas en kernenergie de tarieven voor elektriciteit bepalen, maar zonne- en windenergie, heeft dit een effect op de tarieven. Momenteel kost windenergie namelijk gemiddeld 3% meer dan standaard ”grijze” stroom.

Neem bijvoorbeeld een grootzakelijke verbruiker met een jaarlijks verbruik van 5.000 MWh. Voor deze onderneming betekent de aanpassing van E.ON een absolute kostenverhoging van 10.000 euro per jaar. Dit zijn extra kosten voor de onderneming zonder dat dit resulteert in een verhoogde output of een (kosten)besparing op een ander vlak. Geld dat ook niet meer kan worden geïnvesteerd in R&D of het verder opleiden van het personeel. Kortom, het resultaat is een prijsverhoging zonder directe voordelen voor de onderneming.

Prijsverschillen

Overschatten we hiermee het negatieve kosten-effect van deze verduurzaming niet? Zijn er niet andere factoren die de prijs veel meer bepalen dan de beweging richting groene en duurzame energie? Het moment van inkopen en de keuze tussen de verschillende energieaanbieders hebben immers een veel grotere impact op de prijs.

Bij bredere marktuitvragen worden prijsverschillen van meer dan 20-30% waargenomen tussen de verschillende aanbieders. Door voldoende geschikte partijen uit te nodigen voor een RFP kan dus meer worden gewonnen dan de eerder genoemde 3%. Ook het moment van vastleggen kan een groot effect hebben op de prijzen. In de periode van 2008 tot heden hebben de tarieven zich tussen de 100 euro en de 40 euro bewogen. Zelfs binnen een kalenderjaar zijn prijsverschillen van meer dan 20% niet zeldzaam. Ook hiermee valt meer te winnen dan de eventuele extra kosten voor duurzaam opgewekte energie.

Professioneel energie inkopen kan ook duurzaam zijn

Ondanks dat de vergroening van de elektriciteit misschien niet direct voordeel oplevert voor de zakelijke verbruiker, draagt het wel bij aan een schonere en duurzamere wereld. Door professioneel energie in te kopen kunnen de eventuele extra kosten eenvoudig worden gecompenseerd. Hiermee creëren we een win-win: zowel de verbruiker als de wereld is hiermee beter af!

×

Op deze pagina