Er was eens…

Er was eens een Koning genaamd ‘Marketeer’. De Koning wilde zijn koninkrijk zo groot mogelijk laten worden en zijn naam bekend tot ver buiten de grenzen van zijn koninkrijk. Om hem daarbij te helpen schakelde hij de hulp in van ‘Een Bureau’. Hij gaf Een Bureau opdracht en die ging daarmee aan de slag.

Er was eens een Koning genaamd ‘Marketeer’. De Koning wilde zijn koninkrijk zo groot mogelijk laten worden en zijn naam bekend tot ver buiten de grenzen van zijn koninkrijk. Om hem daarbij te helpen schakelde hij de hulp in van ‘Een Bureau’. Hij gaf Een Bureau opdracht en die ging daarmee aan de slag. Kosten noch moeite werden gespaard om het koninkrijk te laten groeien. De Koning gaf steeds meer en andere instructies aan Een Bureau en op die manier veranderde de opdracht steeds een beetje. Het resultaat van de werkzaamheden van Een Bureau bleef helaas ook achter en de kosten liepen steeds verder op.

Op een dag stond er een dame voor de poort van het koninkrijk, haar naam was ‘Inkoopster’. Zij wilde graag met de Koning spreken, omdat ze hem wilde helpen bij het behalen van zijn doelstellingen. In eerste instantie begreep de Koning niet goed wat Inkoopster kon bijdragen. Gelukkig had Inkoopster een tijdje in het koninkrijk gewoond en sprak ze de taal van de Koning. Ze legde de Koning uit dat het ‘briefen’ van Een Bureau vergelijkbaar is met het opstellen van een (inkoop)specificatie. Zo wist ze de Koning te overtuigen om met haar samen te werken. Gezamenlijk maakten ze een pitch-document en bekeken ze naar aanleiding van de pitch-resultaten of het juiste bureau voor de Koning werkte. Zo werd uiteindelijk ‘Het Bureau’ gekozen. Inkoopster daagde de Koning uit om helder en eenduidig te communiceren naar ‘Het Bureau’, waardoor ‘Het Bureau’ beter wist wat er verwacht werd en meer tijd kon stoppen in succesvolle promotie van de Koning en zijn rijk. De beloning van ‘Het Bureau’ werd deels resultaatafhankelijk gemaakt en alle tarieven vooraf vastgelegd in een officieel document.

Al na korte tijd groeide het koninkrijk, werd de Koning overal geroemd en ontstond er een goede samenwerking tussen Marketeer, Het Bureau en Inkoopster.

En samen leefden ze nog lang en gelukkig.