Europees aanbesteden

Europees aanbesteden is een vorm van aanbesteden volgens door de Europese Unie voorgeschreven procedures. Deze gelden voor alle overheden en nutssectoren in de Europese Unie. De regels en procedures zijn vastgelegd in twee Richtlijnen:

  • Richtlijn 2004/17/EG regelt Europese aanbestedingen in de nutssectoren (gas, water, licht en openbaar vervoer) (richtlijn nutssectoren)
  • Richtlijn 2004/18/EG regelt Europese aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten voor overheden die geen nutssector zijn (algemene richtlijn).

Deze Richtlijnen zijn in Nederland omgezet in de Aanbestedingswet 2012. De Richtlijnen zijn van toepassing zodra drempelbedragen (zie vraag 5 van metrolijn 2) voor werken, leveringen of diensten worden overschreden. Voor inkopen boven dit drempelbedrag moet een aanbestedende dienst één van de voorgeschreven inkoopprocedures hanteren en zich houden aan de drie pijlers van de Europese aanbestedingswetgeving:

  • gelijke behandeling (objectiviteit)
  • transparantie
  • proportionaliteit

De Aanbestedingswet 2012 bevat daarnaast een aantal voorschriften voor inkopen onder de drempelbedragen. Voor zover de Aanbestedingswet 2012 niets regelt moeten deze in ieder geval voldoen aan de beginselen en de voor de overheid geldende beginselen van behoorlijk bestuur.

bron: Pianoo.nl

×

Op deze pagina