Europese Commissie bemoeit zich met afkoopsom rederij Waddenzee

Eerder is er op Inkoopvandaag al aandacht besteed aan de concurrentiestrijd op de Waddenzee tussen de veerdiensten TSM Doeksen en Eigen Veerdiensten Terschelling (EVT). Na een jarenlang juridisch gevecht tussen EVT en de overheid nam de concurrentiestrijd op 4 april 2014 een verrassende wending. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) bood EVT 9 miljoen euro schadevergoeding. In ruil daarvoor trekt EVT alle juridische procedures in. Met de afkoopregeling herstelde Mansveld onverwachts het monopolie van Doeksen, die tot 2029 het alleenrecht kreeg op de vaarroute.

Eerder is er op Inkoopvandaag al aandacht besteed aan de concurrentiestrijd op de Waddenzee tussen de veerdiensten TSM Doeksen en Eigen Veerdiensten Terschelling (EVT). Na een jarenlang juridisch gevecht tussen EVT en de overheid nam de concurrentiestrijd op 4 april 2014 een verrassende wending. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) bood EVT 9 miljoen euro schadevergoeding. In ruil daarvoor trekt EVT alle juridische procedures in. Met de afkoopregeling herstelde Mansveld onverwachts het monopolie van Doeksen, die tot 2029 het alleenrecht kreeg op de vaarroute.

Staatssecretaris Mansveld wist dat de afkoopsom van 9 miljoen euro door de Europese Commissie gezien kon worden als illegale staatssteun. Dat blijkt uit de overeenkomst die Mansveld op 3 april sloot met de concurrerende Terschellingse reders Doeksen en EVT. Hierin is namelijk een aparte bepaling opgenomen, waarin staat dat de overeenkomst zo veel mogelijk in stand blijft als de betaalde 9 miljoen euro ‘onverhoopt door de Europese Commissie als staatssteun wordt aangemerkt’.

Mansveld vreesde dat een vrije markt op de Waddenzee de bereikbaarheid van het eiland dusdanig aantast dat zij het risico op eventuele wetsovertredingen op de koop toenam.

De Europese Commissie heeft de Nederlandse overheid inmiddels vragen gesteld over de afkoopregeling, waarvoor vooraf geen goedkeuring in Brussel is gevraagd. Toestemming vragen is verplicht zodra de schijn van staatssteun wordt gewekt.

Bron

De Volkskrant, woensdag 16 april 2014

×

Op deze pagina