Emeritor helpt graag uw inkoop van Facilitaire dienstverlening te optimaliseren.

Facilitair

Facilitaire dienstverlening is maatwerk en Emeritor helpt graag de inkoop hiervan te optimaliseren. Emeritor heeft als gespecialiseerde inkoopdienstverlener een grote verscheidenheid aan inkoopexpertise in huis. Voordat onze mensen bij Emeritor komen werken, hebben ze veelal bij meerdere organisaties in verschillende sectoren inkoopervaring opgedaan. En in dienst bij Emeritor kenmerkt het werk zich door de variatie in werkzaamheden en opdrachtgevers. Daarom is Emeritor in staat om invulling te geven aan al uw inkoopvragen, hoe groot de variëteit aan producten en diensten die organisaties inkopen ook is.
Een van die expertisegebieden is 'Facilitair'.

Hoe gaat u om met uw leveranciers? Op basis van vertrouwen of prestatiegericht?

Hans Hofkes - Senior Procurement Specialist Facility √
Hans Hofkes - Senior Procurement Specialist Facility √

Facilitaire dienstverlening blijft maatwerk wat je moet laten uitvoeren door leveranciers die hun vak verstaan en met gebruikmaking van de juiste producten. Kwaliteit verdient zich in de praktijk altijd terug in de vorm van goede service met duidelijke randvoorwaarden en een prettige samenwerking. Binnen het facilitaire werkveld vindt een verschuiving plaats van het sturen op prestaties naar het werken op basis van vertrouwen.

De inkoopafdeling heeft veel te maken met deze ontwikkeling. Hoe ga je om met de vrijheid en verantwoordelijkheid die je geeft aan de leverancier? Tussenvormen in contracten en samenwerking zijn bepalend voor het positioneren van de juiste werkinstelling en het bundelen van kennis. De aanpak van Emeritor is duidelijk, persoonlijk en pragmatisch. Het inzichtelijk krijgen van de interne behoefte staat centraal.

Omdat hier de kans ligt om de juiste leverancier te koppelen aan dat deel waarop je als organisatie ontzorgd wil worden. In het begeleiden van juist dit proces; van interne behoefte naar samenwerkingsmogelijkheden, maakt Emeritor simpelweg het verschil. Dus terug naar de basis; het opbouwen van een zakelijke relatie door te investeren in elkaar en te vertrouwen op elkaars expertise. Denken, durven en vooral samen doen dus.

Hans Hofkes werkte jarenlang als facility manager en is bij uitstek geschikt om voor uw organisatie het verschil te maken. Hans deed zijn ervaring op bij een groot aantal verschillende organisaties en (semi) – overheden. Deze achtergrond komt hem goed van pas in zijn huidige werk als inkoopprojectleider. Hij brengt veel inhoudelijke kennis mee, waarbij het helpt dat hij aan beide kanten van de tafel heeft gezeten. Zijn expertise concentreert zich op het gebied van facilitaire inkoop (NPR), Europees aanbesteden, facilitaire beheerprocessen en ruimteregie.

Hans is een prettig en toegankelijk persoon. Hij weet weerstanden in de organisatie om te zetten in positieve energie, wat niet alleen leidt tot goede resultaten maar ook tot voldoening bij de mensen met wie hij werkt. Medewerkers vinden het fijn als je mèt hen, in plaats van voor hen zoekt naar oplossingen. Het past in de huidige tijdsgeest van eigen regie, zelforganisatie en ondernemerschap van professionals.

 

Weten waar je over praat

Naast inkoopkennis en ervaring kent en erkent Emeritor het belang van ‘weten waarover je praat’. Het inkopen van ICT is immers anders dan het contracteren van een cateraar of het selecteren van leasemaatschappijen. Om maar niet te spreken over bijvoorbeeld de inkoop van dienstverlening die de kernactiviteiten van uw organisatie ondersteunt. Binnen het inkooptraject is de inkoper vaak diegene die met een opbouwend kritische blik kijkt naar de uitvraag die in de markt gezet wordt. De inkoper moet hiervoor een toereikende mate van inhoudelijke kennis hebben om de uitvraag te kunnen beoordelen. Bovendien moet de inkoper als sparringpartner en volwaardig gesprekspartner geaccepteerd worden door de inhoudelijk specialisten. Hiervoor is affiniteit met het onderwerp en kennis van de markt en betreffende leveranciers onontbeerlijk.

Expertisegebieden onderverdeeld

Om tegemoet te komen aan deze begrijpelijke behoefte van haar opdrachtgevers besteedt Emeritor veel tijd en aandacht aan het ontwikkelen en verder uitbouwen van haar zogenaamde ‘expertisegebieden’. Deze expertisegebieden hebben we primair onderverdeeld in directe en indirecte inkoopuitgaven. De directe inkoopuitgaven zijn te divers om op voorhand nader onder te verdelen, maar voor de indirecte inkoopuitgaven hanteren we een gestandaardiseerde categorisering die binnen iedere organisatie toepasbaar is, bij zowel de publieke sector als privaat en de zorg. De verschillende categorieën en onze experts op deze gebieden treft u op deze pagina aan. Binnen de expertise gebieden bundelen we onze inkoopkennis en ervaring met markt en inhoudelijke kennis tot een optimale combinatie voor onze klanten. Daarbij blijven we in de eerste plaats een inkoopdienstverlener, maar we laten zien dat wij uw business begrijpen en in staat zijn uw inhoudelijke kennis te vertalen naar een inkoopoplossing. Onze experts komen graag met u in contact om hierover van gedachten te wisselen.

 

Karin-Brommer

Uw contactpersoon

Karin Brommer


   


   

  Cover White Paper

  Meer inzicht in uw Inkoop volwassenheid?

  Download het white paper

  Quotes van klanten...

  Rutger Burger, BAM

  "‘Emeritor is onderscheidend in het concretiseren en implementeren van een multidisciplinaire aanpak waaronder het werken in geïntegreerde inkoopteams."

  Ted Appelman, NIBC

  “Emeritor analyseert en adviseert niet alleen, maar werkt ook schouder aan schouder met de interne organisatie om de adviezen te implementeren. Met de besparingen die ze realiseren, verdienen ze zichzelf terug, terwijl ze tegelijkertijd ook structurele verbeteringen doorvoeren.”