Emeritor helpt graag uw HR Inkoop te optimaliseren.

HRM

Inkoop van Human Resources kent vele aspecten en Emeritor helpt graag dit te optimaliseren. Emeritor heeft als gespecialiseerde inkoopdienstverlener een grote verscheidenheid aan inkoopexpertise in huis. Voordat onze mensen bij Emeritor komen werken, hebben ze veelal bij meerdere organisaties in verschillende sectoren inkoopervaring opgedaan. En in dienst bij Emeritor kenmerkt het werk zich door de variatie in werkzaamheden en opdrachtgevers. Daarom is Emeritor in staat om invulling te geven aan al uw inkoopvragen, hoe groot de variëteit aan producten en diensten die organisaties inkopen ook is.
Een van die expertisegebieden is 'HRM'.

Wat heeft inkoop met HRM te maken?

Zeker in een periode van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het voor organisaties een uitdaging de juiste mensen te vinden voor openstaande vacatures. Daarnaast is het belangrijk om medewerkers zodanig te boeien en binden dat zij tevreden blijven. Medewerkers kiezen nu eenmaal voor een organisatie die aansluit bij hun eigen identiteit, wensen en behoeften. Een sterk en vooral ook authentiek werkgeversimago speelt hierbij een belangrijke rol. De HRM afdeling kan een groot verschil maken door bij de specificatie van de in te kopen producten en diensten het (gewenste) werkgeversimago een podium te geven. Emeritor helpt uw organisatie hier graag bij met de inzet van inkoopadviseurs met feeling voor en kennis van het HRM vakgebied.

Arbodienstverlening, assessments, trainingen, coaching, expat services, outplacement, werving & selectie, executive search, payrolling, uitzendkrachten. Zo maar een aantal voorbeelden van diensten die ingezet (kunnen) worden voor de in-, door- en uitstroom van personeel of voor de zorg voor het personeel en vallend onder de verantwoordelijkheid van de HRM afdeling. Aangezien al deze diensten van invloed zijn op het functioneren, de ontwikkeling en het welbevinden van het personeel is men op HRM afdelingen wel eens huiverig de inkoop van deze zaken (gevoelsmatig) uit handen te geven. Emeritor is zich hiervan meer dan bewust en zorgt ervoor dat inkoop gezamenlijk wordt gedaan, waarbij de specificaties van de afdeling HRM leidend zijn. De inkoper fungeert als objectieve en kritische procesbegeleider, met oog voor de specifieke inkoopaspecten waar de afdeling HRM wellicht minder nadruk op legt.

 

Weten waar je over praat

Naast inkoopkennis en ervaring kent en erkent Emeritor het belang van ‘weten waarover je praat’. Het inkopen van ICT is immers anders dan het contracteren van een cateraar of het selecteren van leasemaatschappijen. Om maar niet te spreken over bijvoorbeeld de inkoop van dienstverlening die de kernactiviteiten van uw organisatie ondersteunt. Binnen het inkooptraject is de inkoper vaak diegene die met een opbouwend kritische blik kijkt naar de uitvraag die in de markt gezet wordt. De inkoper moet hiervoor een toereikende mate van inhoudelijke kennis hebben om de uitvraag te kunnen beoordelen. Bovendien moet de inkoper als sparringpartner en volwaardig gesprekspartner geaccepteerd worden door de inhoudelijk specialisten. Hiervoor is affiniteit met het onderwerp en kennis van de markt en betreffende leveranciers onontbeerlijk.

Expertisegebieden onderverdeeld

Om tegemoet te komen aan deze begrijpelijke behoefte van haar opdrachtgevers besteedt Emeritor veel tijd en aandacht aan het ontwikkelen en verder uitbouwen van haar zogenaamde ‘expertisegebieden’. Deze expertisegebieden hebben we primair onderverdeeld in directe en indirecte inkoopuitgaven. De directe inkoopuitgaven zijn te divers om op voorhand nader onder te verdelen, maar voor de indirecte inkoopuitgaven hanteren we een gestandaardiseerde categorisering die binnen iedere organisatie toepasbaar is, bij zowel de publieke sector als privaat en de zorg. De verschillende categorieën en onze experts op deze gebieden treft u op deze pagina aan. Binnen de expertise gebieden bundelen we onze inkoopkennis en ervaring met markt en inhoudelijke kennis tot een optimale combinatie voor onze klanten. Daarbij blijven we in de eerste plaats een inkoopdienstverlener, maar we laten zien dat wij uw business begrijpen en in staat zijn uw inhoudelijke kennis te vertalen naar een inkoopoplossing. Onze experts komen graag met u in contact om hierover van gedachten te wisselen.

 

Karin-Brommer

Uw contactpersoon

Karin Brommer


   


   

  Cover White Paper

  Meer inzicht in uw Inkoop volwassenheid?

  Download het white paper

  Quotes van klanten...

  Rutger Burger, BAM

  "‘Emeritor is onderscheidend in het concretiseren en implementeren van een multidisciplinaire aanpak waaronder het werken in geïntegreerde inkoopteams."

  Ted Appelman, NIBC

  “Emeritor analyseert en adviseert niet alleen, maar werkt ook schouder aan schouder met de interne organisatie om de adviezen te implementeren. Met de besparingen die ze realiseren, verdienen ze zichzelf terug, terwijl ze tegelijkertijd ook structurele verbeteringen doorvoeren.”