Emeritor helpt u uw logistieke inkoop te optimaliseren.

Logistiek

Logistiek is voor iedere organisatie belangrijk en Emeritor helpt u de inkoop hiervan te optimaliseren. Emeritor heeft als gespecialiseerde inkoopdienstverlener een grote verscheidenheid aan inkoopexpertise in huis. Voordat onze mensen bij Emeritor komen werken, hebben ze veelal bij meerdere organisaties in verschillende sectoren inkoopervaring opgedaan. En in dienst bij Emeritor kenmerkt het werk zich door de variatie in werkzaamheden en opdrachtgevers. Daarom is Emeritor in staat om invulling te geven aan al uw inkoopvragen, hoe groot de variëteit aan producten en diensten die organisaties inkopen ook is.
Een van die expertisegebieden is 'Logistiek'.

Zijn uw klanten tevreden over uw logistieke prestaties?

Ontvangen zij uw producten op het afgesproken tijdstip, compleet en zonder fouten? Interne -en externe  Logistiek is voor iedere organisatie belangrijk. Uw klanten, en natuurlijk ook uw eigen organisatie, willen op tijd, tegen de laagste kosten en de hoogste kwaliteit de juiste producten geleverd krijgen.

Als inkoopdienstverlener is Emeritor dagelijks actief in de markt van logistieke dienstverlening. Wij zien in toenemende mate bredere aandacht voor verdere doorlooptijdverkorting, procesverbetering en tariefverlaging. Onze proces-georiënteerde inkopers zijn in staat op deze gebieden klinkende resultaten te realiseren.

Voorbeelden van Procesverbetering zijn verlaging van werkkapitaalbeslag en doorlooptijden en het verlagen van voorraden grondstoffen, halffabricaten en eindproduct. Denk daarnaast aan het verbeteren van leveranciersprestaties en het verlagen van transactiekosten.

Wanneer meer specifiek gekeken wordt op Inkooppakket niveau kan Emeritor u inkoopondersteuning bieden bij (weg)transport, warehousing, verpakkingen, intern transportmaterieel, inhuur van personeel, transportmodules en MRO artikelen.

Rob van Dijk is bedrijfskundige met meer dan 25 jaar logistieke ervaring, waarvan meer dan 10 jaar op management niveau. Hij heeft zijn kennis en ervaring opgedaan in de Japanse automotive, in warehouse management, als logistiek manager binnen diverse grote zorginstituten en als consultant bij verschillende soorten organisaties. Goede resultaten werden (en worden) geboekt door het herstructureren van logistieke distributie structuren en de daarmee gemoeide kosten.

 

Weten waar je over praat

Naast inkoopkennis en ervaring kent en erkent Emeritor het belang van ‘weten waarover je praat’. Het inkopen van ICT is immers anders dan het contracteren van een cateraar of het selecteren van leasemaatschappijen. Om maar niet te spreken over bijvoorbeeld de inkoop van dienstverlening die de kernactiviteiten van uw organisatie ondersteunt. Binnen het inkooptraject is de inkoper vaak diegene die met een opbouwend kritische blik kijkt naar de uitvraag die in de markt gezet wordt. De inkoper moet hiervoor een toereikende mate van inhoudelijke kennis hebben om de uitvraag te kunnen beoordelen. Bovendien moet de inkoper als sparringpartner en volwaardig gesprekspartner geaccepteerd worden door de inhoudelijk specialisten. Hiervoor is affiniteit met het onderwerp en kennis van de markt en betreffende leveranciers onontbeerlijk.

Expertisegebieden onderverdeeld

Om tegemoet te komen aan deze begrijpelijke behoefte van haar opdrachtgevers besteedt Emeritor veel tijd en aandacht aan het ontwikkelen en verder uitbouwen van haar zogenaamde ‘expertisegebieden’. Deze expertisegebieden hebben we primair onderverdeeld in directe en indirecte inkoopuitgaven. De directe inkoopuitgaven zijn te divers om op voorhand nader onder te verdelen, maar voor de indirecte inkoopuitgaven hanteren we een gestandaardiseerde categorisering die binnen iedere organisatie toepasbaar is, bij zowel de publieke sector als privaat en de zorg. De verschillende categorieën en onze experts op deze gebieden treft u op deze pagina aan. Binnen de expertise gebieden bundelen we onze inkoopkennis en ervaring met markt en inhoudelijke kennis tot een optimale combinatie voor onze klanten. Daarbij blijven we in de eerste plaats een inkoopdienstverlener, maar we laten zien dat wij uw business begrijpen en in staat zijn uw inhoudelijke kennis te vertalen naar een inkoopoplossing. Onze experts komen graag met u in contact om hierover van gedachten te wisselen.

 

Karin-Brommer

Uw contactpersoon

Karin Brommer


   


   

  Cover White Paper

  Meer inzicht in uw Inkoop volwassenheid?

  Download het white paper

  Quotes van klanten...

  Rutger Burger, BAM

  "‘Emeritor is onderscheidend in het concretiseren en implementeren van een multidisciplinaire aanpak waaronder het werken in geïntegreerde inkoopteams."

  Ted Appelman, NIBC

  “Emeritor analyseert en adviseert niet alleen, maar werkt ook schouder aan schouder met de interne organisatie om de adviezen te implementeren. Met de besparingen die ze realiseren, verdienen ze zichzelf terug, terwijl ze tegelijkertijd ook structurele verbeteringen doorvoeren.”