“Hand in hand kameraden”

Als echte Rotterdamse (met nul verstand van voetbal overigens) kwam dit liedje in mij op, toen ik nadacht over de veranderende rol van marketing en inkoop.

Inkoop is door marketing vaak gezien als ‘indringer’ in een creatief proces en vrijwel geheel geassocieerd met prijs. Inmenging door inkoop zou het creatieve proces volgens marketing niet ten goede komen.

Als echte Rotterdamse (met nul verstand van voetbal overigens) kwam dit liedje in mij op, toen ik nadacht over de veranderende rol van marketing en inkoop.

Inkoop is door marketing vaak gezien als ‘indringer’ in een creatief proces en vrijwel geheel geassocieerd met prijs. Inmenging door inkoop zou het creatieve proces volgens marketing niet ten goede komen. Dit heb ik in de praktijk maar al te vaak ervaren. Als er al een zgn. ‘verplichte” betrokkenheid van inkoop is (bijv. door het werken met een geautomatiseerd procurementsysteem), wordt inkoop op armlengte gehouden bij een briefing en de evt. leverancierskeuze. Op het moment dat er een offerte ligt en er nog iets van de prijs afgehaald moet worden, wordt inkoop als een konijn uit de hoge hoed getoverd. Dit heeft juist tot gevolg dat de perceptie van inkoop als ‘prijsdrukkers’ in stand wordt gehouden en dit de relatie met de bureaus/leveranciers niet bevordert.

Maar het kan en moet anders. In een tijd waarin de marketingbudgetten onder druk staan en de markt mede onder invloed van digitale innovaties sterk veranderd is, is het nodig om op een andere manier samen te werken. Om succesvol te zijn, is het nodig om in plaats van verticaal horizontaal te gaan denken en als partners samen op te trekken. Door veel tijd en energie te steken in het begrijpen van de drijfveren en behoeftes van marketing merk ik dat ik gezien wordt als een partner die niet ‘verplicht’, maar ‘gewild’ ingeschakeld wordt. Door deze krachtige samenwerking tussen inkoop en marketing worden de behoeftes optimaal doorvertaald naar de bureaus. Hierdoor wordt het rendement van het marketingbudget vergroot en de relatie tussen marketing en bureaus verbeterd. En daarmee creëren we voor alle partijen een win-win!

Kortom inkoop en marketing: ‘pak elkaars hand’, we maken deel uit van hetzelfde team en samen gaan wij voor de hoofdprijs!?