Herstel van vertrouwen en beter toegeruste publieke inkopers

Vanaf Margaret Thatcher heeft elke Britse minister president naar de markt gekeken om publieke voorzieningen efficiënter te leveren. De huidige Britse coalitie zoekt nieuwe grenzen over de mogelijkheden om publieke voorzieningen aan te besteden. Aanbestedingen verlopen echter niet altijd probleemloos en het Engelse publieke vertrouwen in het uitbestedingsbeleid is flink gedeukt.

Vanaf Margaret Thatcher heeft elke Britse minister president naar de markt gekeken om publieke voorzieningen efficiënter te leveren. De huidige Britse coalitie zoekt nieuwe grenzen over de mogelijkheden om publieke voorzieningen aan te besteden. Aanbestedingen verlopen echter niet altijd probleemloos en het Engelse publieke vertrouwen in het uitbestedingsbeleid is flink gedeukt.

De Financial Times pleit daarom voor een herstel van vertrouwen en beter toegeruste publieke inkopers.

Dit kan worden bereikt doordat:

  • onafhankelijke van politieke kleur, er een betere afweging wordt gemaakt of publieke voorziening zich ervoor lenen om uit te besteden;
  • er versimpelde en begrijpelijkere systemen komen om contracten beter te gehandhaafd;
  • publieke inkopers de vaardigheden krijgen om op gelijke voet te onderhandelen met de leveranciers, in het bijzonder gedurende de looptijd van het contract;
  • er meer oog komt voor kwaliteit. Schaalgrote is daarom niet altijd wenselijk;
  • er meer transparantie is in de aanbestedingsprocedures en het presteren van leveranciers;
  • er gewisseld kan worden van leverancier bij stelselmatige wanprestaties.

Bronnen