Het belang van belanghebbenden

Edwin BIjlsmaHet belang van de belanghebbenden

26 januari 2016 | Edwin Bijlsma | Publicatie: AanbestedingsCafé

Vorige week luisterde ik naar een column over de oerwoudgeluiden die te horen waren tijdens de wedstrijd ADO Den Haag – Ajax. Het ging erover waarom er niets gebeurde en waarschijnlijk ook niet gaat gebeuren. De wedstrijd had gestaakt kunnen worden, spelers hadden van het veld kunnen lopen, publiek had zich kunnen laten gelden, de speaker van het stadion had zich beter kunnen laten gelden, het bestuur van beide clubs had kunnen ingrijpen...

De columnist weet het gebrek aan actie aan het feit dat de belangrijkste stakeholders geen of tegengestelde belangen hebben bij het staken van de wedstrijd. De KNVB wil de wedstrijden graag afwerken, clubs hebben sponsorbelangen, spelers zijn professionals en willen winnen.

Aan projecten binnen ons vakgebied die moeizaam lopen of zelfs mislukken, ligt mijns inziens vaak echter hetzelfde principe ten grondslag. Deze overeenkomst leg ik graag uit...

Bij de opstart van een project wordt vaak geen of weinig tijd geïnvesteerd in het achterhalen van de zogenaamde stakeholders of belanghebbenden. Dit zijn alle personen of partijen die direct of indirect betrokken zijn bij het project. Zij hebben allen, het woord zegt het al, een belang. Danwel omdat zij eindverantwoordelijk zijn, geld of middelen ter beschikking stellen, het project uitvoeren of organiseren, met het resultaat van het project moeten werken of 'de publieke opinie' vormen binnen een organisatie.

Zolang de belanghebbenden niet in kaart zijn gebracht, weten we ook niet hoe groot de invloed van deze partijen is op het project, welke onderlinge relaties zij eventueel hebben en of deze relaties het project ondersteunen of juist tegenwerken.

Als projectleider is het dus cruciaal om goed in beeld te hebben welke belanghebbenden er zijn en wat ieders belang is. Alleen dan kun je inschatten bij wie eventueel weerstand te verwachten valt en waarom. Als je de reden van de weerstand in beeld hebt - omdat je begrijpt wat iemands belang is - kun je dit op voorhand bespreekbaar maken en mogelijk de weerstand wegnemen. Wellicht kun je de stakeholders zelfs inzetten om andere belanghebbenden - met wie zij een goede relatie hebben - 'mee te krijgen'.

Een succesvol project start dus altijd, hoe klein of omvangrijk ook, met een uitvoeren van een gedegen stakeholderanalyse. Dit kost tijd, maar is de basis voor een goed communicatieplan rondom het project. Mijn advies is om deze tijd bewust in te plannen. Investeer voldoende tijd om vóór aanvang van het project de analyse te maken. Deze investering verdient zich dubbel en dwars terug!

Weet wie je stakeholders zijn, achterhaal welke belangen zij hebben en zoek de leidende coalitie. Daarmee wordt de basis gelegd voor een succesvol project. Wellicht kunnen we dat ook uitleggen aan alle betrokkenen bij het betaald voetbal...

Over Edwin Bijlsma
Edwin Bijlsma is Managing Consultant bij onafhankelijke inkoopdienstverlener Emeritor en werkt al ruim 10 jaar aan inkoopprocesverbeteringen binnen aanbestedende diensten. Naast zeer ruime inkoop- en aanbestedingskennis, adviseert hij bestuur en management van publieke diensten over de wijze waarop de inkoopfunctie bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.

×

Op deze pagina