Hogere productie stuwt inkoopactiviteiten verder op: NEVI PMI juli 53.5

De NEVI PMI® steeg van 52.3 in juni naar 53.5 in juli. Dit wijst op een aanzienlijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie.

De totale productie steeg in juli voor de vijftiende opeenvolgende maand. Deze stijging gold voor alle bedrijfsgroepen en was groter dan in juni. De toename van de productieomvang werd ondersteund door een verdere – aanzienlijke – stijging van het aantal nieuwe orders uit binnen- en buitenland. Dit kwam vooral door een verbetering van de marktvraag en de introductie van nieuwe producten.

De Nederlandse producenten verkleinden in juli opnieuw hun achterstanden. De werkgelegenheid steeg voor de vierde achtereenvolgende maand, zij het bescheiden. De voorraad gereed product daalde in juli opnieuw. Een beperkte daling, maar wel de grootste sinds februari.

De toegenomen productie zorgde voor een uitbreiding van de inkoopactiviteiten voor de twaalfde maand op rij, de grootste sinds februari. De voorraad ingekochte materialen daalde daarentegen licht. Levertijden werden opnieuw langer, te wijten aan capaciteitsbeperkingen en lage voorraadniveaus bij leveranciers.

Inkoopprijzen stegen in juli, de prijzen voor eindproducten waren voor de vijfde maand op rij hoger, al bleef de inflatie laag.

Bron: Nevi.nl

×

Op deze pagina