Horen, zien en zwijgen

Voorheen bestond mijn manier van stoom afblazen na een werkdag uit het vertellen van alle gebeurtenissen van de dag. Mijn man en dochter lieten deze dagelijkse “waterval” tijdens het avondeten over zich heenkomen en zwegen geduldig tot ik uitgesproken was.

Voorheen bestond mijn manier van stoom afblazen na een werkdag uit het vertellen van alle gebeurtenissen van de dag. Mijn man en dochter lieten deze dagelijkse “waterval” tijdens het avondeten over zich heenkomen en zwegen geduldig tot ik uitgesproken was. Daarbij had ik ook nog (geheel onbewust overigens…) de slechte gewoonte om de volgende dag mijn man te onderwerpen aan een kruisverhoor (weliswaar zonder hem in een kamer apart te zetten met een lamp op zijn gezicht) om te checken of hij goed geluisterd had. Hij slaagde keer op keer en is een goede (en geoefende) luisteraar.

Gelukkig zwijg ik in mijn vak als inkoper meer dan dat ik spreek. Ik ben er namelijk van overtuigd dat luisteren één van de belangrijkste vaardigheden is in dit vak. Regelmatig moeten er producten en/of diensten ingekocht worden, waar ik niet de vakinhoudelijke kennis van heb. Door te luisteren naar de afnemer krijg ik de benodigde inzichten en weet ik niet alleen wat belangrijk is voor de afnemer, maar ook waar ik op moet letten. Daarnaast is het mijn ervaring dat goed luisteren naar de leverancier helpt om kansen te zien en te benutten. Door de input van de afnemers te koppelen aan die van leveranciers ontstaat een goed beeld, waarop ik de inkoop afstem.

Tegenwoordig heb ik overigens – mede dankzij het sporten – aan een klein stroompje woorden voldoende om de werkdag af te sluiten!