Inkoop en Trends 2013

Door mijn opleiding (Fashion) Design ben ik altijd geïnteresseerd in trends, aangezien deze om ons heen ‘groeien’ en van invloed zijn op allerlei aspecten van ons leven. In de Marketing Tribune van 22 februari jl. stond een column van Peter Heshof: ’Trends 2013: the maker movement’ en re-connect. Deze column zette mij aan om na te denken hoe een dergelijke trend van invloed kan zijn op de functie van inkopers.

Door mijn opleiding (Fashion) Design ben ik altijd geïnteresseerd in trends, aangezien deze om ons heen ‘groeien’ en van invloed zijn op allerlei aspecten van ons leven. In de Marketing Tribune van 22 februari jl. stond een column van Peter Heshof: ’Trends 2013: the maker movement’ en re-connect. Deze column zette mij aan om na te denken hoe een dergelijke trend van invloed kan zijn op de functie van inkopers. Wanneer het mogelijk wordt om met kleine(re) productieruns te werken, en zelfs de massaproducenten meer van globaal naar lokaal zullen gaan, zullen we als inkopers onze leveranciersmarkt(en) ook anders moeten gaan zien en benaderen. Kennis van de lokale markt zal dan nog belangrijker worden. Dit in combinatie met de trend ‘re-connect’ zal leiden tot een andere manier van inkopen. Zullen we dan weer meer teruggaan naar het aangaan van langdurige relaties met onze leveranciers en meer samen gaan ontwikkelen? Of gaan lokale leveranciers/producenten meer met elkaar samenwerken en treden zij naar bedrijven ook gezamenlijk op? Zal ik als inkoper dan letterlijk ‘de boer op moeten gaan’? Wat zal het voor de prijsniveau betekenen? Zal de technologie er echt voor kunnen zorgen, dat massaproducenten lokaal voor een acceptabel prijsniveau kunnen produceren? Kunnen er zo kostenbesparingen behaald worden? Zullen gecentraliseerde inkoopafdelingen weer lokale inkoopafdelingen worden? Wie zal het zeggen? Maar één ding is zeker: deze trends zullen van invloed zijn op inkoop en de tijd zal het leren!

×

Op deze pagina