Inkooppanel Inkoopvandaag over ketendenken

In december heeft het Inkooppanel van Inkoopvandaag aangegeven welke rol ketendenken speelt in hun dagelijkse inkooppraktijk. Hoewel het Inkooppanel nog maar kort geleden van start is gegaan, en de omvang nog relatief klein is (50 leden), willen wij toch graag de resultaten van deze 1e vraag aan het panel met u delen.

Ketendenken is voor het merendeel van het panel geen dagelijkse kost. Hoewel 43% van de reacties afkomstig is van inkopers uit de industrie, focust 62% zich op de relatie met haar toeleveranciers en heeft geen zicht op andere schakels in de keten.

In december heeft het Inkooppanel van Inkoopvandaag aangegeven welke rol ketendenken speelt in hun dagelijkse inkooppraktijk. Hoewel het Inkooppanel nog maar kort geleden van start is gegaan, en de omvang nog relatief klein is (50 leden), willen wij toch graag de resultaten van deze 1e vraag aan het panel met u delen.

Ketendenken is voor het merendeel van het panel geen dagelijkse kost. Hoewel 43% van de reacties afkomstig is van inkopers uit de industrie, focust 62% zich op de relatie met haar toeleveranciers en heeft geen zicht op andere schakels in de keten. Slechts 14% geeft aan alle schakels van de keten van 1 of meerdere inkooppakketten te kennen. Het gaat hier met name om BOM materialen, strategische of knelpuntpakketten.

Het belangrijkste doel dat met ketendenken wordt nagestreefd is kwaliteitsverbetering, gevolgd door kostenverlaging en risicobeheersing. Duurzaamheid en innovatie staan op een gedeelde 4e plaats.

Voordelen

De gerealiseerde voordelen die worden genoemd, zijn in lijn met de genoemde doelstellingen. Een betere logistieke prestatie in de keten, waardoor kostenverlaging bereikt wordt door onder andere voorraadverlaging of een hogere efficiency in de productie. Een betere samenwerking leidt daarnaast tot meer inzicht in en beheersing van risico’s, en het realiseren van kwaliteitsverbetering. Tenslotte leidt inzicht in de keten tot resultaten op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Europees aanbesteden lijkt haaks te staan op ketendenken, omdat contracten op basis van Europese aanbestedingen doorgaans voor 2 tot 4 jaar worden afgesloten, en het realiseren van resultaten in de keten baat heeft bij een langere samenwerking.

Wilt u ook lid worden van het Inkooppanel? Meld u dan hieronder aan:

{aicontactsafeform pf=4}

×

Op deze pagina