Innovatiegerichte inkoop door Rijkswaterstaat

Om de internationale kennispositie van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen te versterken heeft Rijkswaterstaat de maatregel om 2,5% van het inkoopbudget aan innovatie te besteden. Door middel van een relatief nieuwe inkoopstrategie, innovatiegericht inkopen, moet de markt vervolgens met slimmere, goedkopere, duurzame en meer doelmatige oplossingen komen.

Om de internationale kennispositie van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen te versterken heeft Rijkswaterstaat de maatregel om 2,5% van het inkoopbudget aan innovatie te besteden. Door middel van een relatief nieuwe inkoopstrategie, innovatiegericht inkopen, moet de markt vervolgens met slimmere, goedkopere, duurzame en meer doelmatige oplossingen komen.

Arend Nagel, coördinerend adviseur Innovatie en Markt, geeft enkele voorbeelden waarbij successen zichtbaar zijn: ‘Er loopt een aantal projecten waarbij innovatiegericht inkopen een grote rol heeft gespeeld. Bijvoorbeeld het onderzoeksproject Digitale Delta, waarbij de eerste onderzoeksfase in pre-competitieve vorm plaatsvindt, en alle partners investeren in een gezamenlijk doel. Of het project Stille en duurzame voegovergangen, waarbij de landelijke normen zijn aangepast om gebruik te kunnen maken van meer innovatieve ontwerpen. Of het nieuwe zoet-zoutscheidingssysteem bij de Krammersluizen, waar Rijkswaterstaat met de markt tot een innovatieve oplossing is gekomen.’

Inkoop wordt hierdoor als instrument gebruikt om innovatie aan te jagen.

×

Op deze pagina