Kostenreductie met kennis van kostendrijvers

Met kennis van de opbouw van kostendrijvers kan je als inkoper kosten verminderen. Het klinkt logisch, maar in de praktijk wordt er te weinig gekeken wat de kosten van een product of dienst zijn en of er mogelijkheden liggen om te besparen. Hoe kan je als bedrijf hetzelfde resultaat behalen met minder budget? Kennis van je kostendrijvers en benchmarking helpen je op weg.

Wat zijn kostendrijvers?

Bij het bepalen van je ruimte om TCO en kosten te minimaliseren is het van belang dat je per product of dienst inzichtelijk maakt wat je kostendrijvers (pijlers) zijn. Maar wat zijn kostendrijvers? Kostendrijvers zijn kostenelementen binnen een waardecreatie. Het zijn alle pijlers die zorgen voor de uiteindelijke totale kosten van een product of dienst. Bij het in kaart brengen van je kostendrijvers zijn een aantal aspecten altijd interessant om te bekijken: product, contract, markt, leverancier en logistieke aspecten.

Een voorbeeld: kostendrijvers voor vorkheftrucks

Om een beeld te krijgen van wat kostendrijvers zijn, geef ik een voorbeeld van vorkheftrucks. Belangrijke kostenpijlers bij een vorkheftruck zijn o.a.: capaciteit, benzine- of elektriciteitsverbruik, verzekering en onderhoud.

Product
Vorkheftrucks zijn er in vele soorten en maten. Om het juiste type te selecteren is een functionele specificatie van belang. Je zal onnodig op kosten worden gejaagd als er een te zwaar model wordt uitgekozen. De machine zal uiteraard doen waarvoor hij bedoeld is, het verplaatsen van objecten, maar het is zonde om geld te verliezen aan niet te gebruiken capaciteit. Hierin speelt de keuze voor het soort brandstof ook een belangrijke rol. Is een benzinemotor nodig of volstaat een e-truck?

Contract
Vorkheftrucks zijn er in vele soorten en maten. Een juiste keuze voor het type contract kan ook kostenvoordeel opleveren. Wat neem je zoal op in je contract en wat sluit je uit? Zijn er zaken die je zelf beter of goedkoper kunt regelen dan je leverancier? Vorkheftrucks worden veelal geleased. Vaak is een onderhoudscontract en de verzekering onderdeel van het contract. De ervaring leert dat het rendabel is om het onderhoudscontract en de verzekering los te koppelen van je leasecontract en deze bij andere partijen onder te brengen.

Markt, leveranciers en logistiek proces

Markt en leveranciers
Hoe is de (leveranciers)markt opgebouwd? Als je producten of diensten nodig hebt die maar door enkele partijen geleverd worden of waarbij er een schaarste is in het aanbod, dan zal dit een hoge kostendrijver vormen. Concurrentiestelling geeft je een betere onderhandelingspositie en vele leveranciers zorgen voor prijsdruk.

Logistiek proces
Hoe verloopt je logistieke proces? Koop je producten in het buitenland, dan worden logistieke- en heffingskosten een grote kostendrijver. Moet je (grote) voorraden te aanhouden? Hoe snel moeten producten op locatie zijn en hoe wordt het vervoerd; vliegtuig, boot of vrachtwagen? Kijk goed naar deze aspecten en vraag jezelf af of een grote voorraad wel noodzakelijk is? Is het een probleem als producten niet binnen 24 maar binnen 48 uur worden geleverd?

Benchmarken

Benchmarken is een goede manier om besparingsmogelijkheden te vinden. Bepaal je kostendrijvers en benchmark deze. Kijk of je prijzen overeenstemmen met de markt en je niet teveel betaalt. Om terug te komen op het voorbeeld van de verzekeringen en onderhoudscontracten van de vorkheftruck is dit vrij gemakkelijk. In het leasecontract is terug te vinden wat de kosten zijn en je kan bij assurantiebureaus en onderhoudsbedrijven een offerte opvragen.

Hetzelfde resultaat voor minder

Inzicht in je kostendrijvers kan je helpen om besparingsmogelijkheden te ontdekken. Start met de juiste specificaties en benchmark je kostendrijvers. Dit is een manier om in korte tijd kosten te identificeren en te reduceren.