KPI

Key Performance Indicators zijn het middel om de vooruitgang en de kwaliteit te meten. Het zijn op voorhand overeengekomen parameters die het prestatieniveau van kritische bedrijfsactiviteiten weergeven. KPI’s helpen een organisatie de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Ze geven de onderneming de mogelijkheid de eigen prestaties te kennen, op te volgen en geven aan welke activiteiten voor verbetering vatbaar zijn. KPI’s creëren de mogelijkheid om de eigen prestaties te toetsen aan de prestaties van de concurrentie, met vergelijkbare activiteiten in vergelijkbare branches.