Laatste deel ‘veelgestelde vragen aanbesteden’ gepubliceerd

Europa decentraal publiceert in feuilletonvorm de geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deel 5, het laatste deel, zijn hoofdstuk 7 en 9 gepubliceerd.

Hoofdstuk 7 belicht vragen over uitsluiting, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria. Europa decentraal ontvangt jaarlijks veel vragen op gebied van selectie- en gunningscriteria.

Europa decentraal publiceert in feuilletonvorm de geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deel 5, het laatste deel, zijn hoofdstuk 7 en 9 gepubliceerd.

Hoofdstuk 7 belicht vragen over uitsluiting, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria. Europa decentraal ontvangt jaarlijks veel vragen op gebied van selectie- en gunningscriteria.

In dit hoofdstuk is ervoor gekozen om een aantal algemene vragen op te nemen. Dit heeft o.a. te maken met de diversiteit aan, casuïstische, vragen die gesteld worden welke veelal om maatwerk vragen.

Hoofdstuk 9 beschrijft het onderscheid wanneer een subsidie nog een zuivere subsidie is en wanneer een subsidie kenmerken gaat vertonen van een overheidsopdracht. Europa decentraal stelt al informatie ter beschikking over het onderscheid tussen subsidie en opdracht.

Verder wordt er een aantal specifieke vragen beantwoord, zoals de toepassing van artikel 8 van de richtlijn, de samenloop met de definitie van publiekrechtelijke instelling, bezwarende titel en alleenrechtverlening.

Download hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9 in PDF.

Bron: Europa Decentraal
×

Op deze pagina