Programma van Eisen

8 aandachtspunten voor een effectief Programma van Eisen

Het Programma van Eisen (PvE) is een sleutelbegrip
in een inkoopproces. Het PvE is het fundament van elke offerteaanvraag.
Is er iets mis met het PvE, dan zult u ook ontevreden
zijn met de uitkomst. Dit document beschrijft de
eisen aan een goed PvE en hoe dat document het
inkoopproces optimaliseert.

In deze whitepaper...

De basis

Het PvE is slechts één, cruciaal, onderdeel van het inkoopproces. De 8 stappen daarvan ziet u hieronder in een schematische weergave. Het PvE bevindt zich binnen stap 2, de specificatiefase.

Bezint eer ge begint

Het PvE is een document op basis waarvan de juiste dienst of het meest passende product wordt geselecteerd, zodat mede daardoor de doelen van de organisatie worden bereikt.

8 aandachtspunten

Hoe stelt u het PvE zelf zodanig op dat de uitkomst optimaal is? Hoe zorgt u ervoor dat de juiste eisen en wensen, maar ook randvoorwaarden in dit document worden opgenomen?

Ontvang je gratis whitepaper