LP Whitepaper Purchase 2 Pay

Kom in control met Purchase-to-Pay

Is inkoop op de juiste manier ingebed in de organisatie, dan is er samenhang en balans tussen enerzijds de organisatiedoelstellingen en -strategie, en anderzijds kostenaspecten, waardecreatie en risicobeheersing. De realisatie daarvan wordt geborgd door het Purchase-to-Pay-proces.

Deze whitepaper geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Welke doelstellingen vormen de achtergrond voor het optimaliseren van Purchase-to-Pay?
  • Wat is Purchase-to-Pay?
  • Welke tools ondersteunen dit proces?
  • Welke voordelen worden met een goed ingericht Purchase-to-Pay-proces behaald?
  • Wat is de aanpak van Emeritor?

Of u nu CFO, Inkoop-professional of IT-manager bent, dan wel een andere leidinggevende functie hebt, deze whitepaper helpt u meer grip te krijgen op uw inkoop.

hoe-volwassen-is-uw-inkoop