Miljoenenbesparing door inkoopuitbesteding

Uitbesteden van inkoop levert geld en kennis op. De inkoopdienstverlener Emeritor, sinds 15 jaar actief, weet precies hoe dat kan. En daarvoor hoeft u helemaal niet de regie uit handen te geven.

Het uitbesteden of outsourcen van inkoop gebeurt nog weinig. “Zonde, want het bespaart kosten en kan betere resultaten opleveren”, weet Fulco van Esveld. De managing consultant bij Emeritor is in het kader van zijn MBA studie recent afgestudeerd op het onderwerp ‘outsourcen van inkoop’.

Uitbesteden van inkoop levert geld en kennis op. De inkoopdienstverlener Emeritor, sinds 15 jaar actief, weet precies hoe dat kan. En daarvoor hoeft u helemaal niet de regie uit handen te geven.

Het uitbesteden of outsourcen van inkoop gebeurt nog weinig. “Zonde, want het bespaart kosten en kan betere resultaten opleveren”, weet Fulco van Esveld. De managing consultant bij Emeritor is in het kader van zijn MBA studie recent afgestudeerd op het onderwerp ‘outsourcen van inkoop’. Uit zijn op theorie én praktijk gebaseerde onderzoek blijkt dat dit vele voordelen biedt. Van Esveld: “Met name het uitbesteden van de indirecte inkopen levert meerwaarde op. Een organisatie kan zich hierdoor focussen op haar primaire activiteiten en tegelijkertijd meer resultaat halen uit de inkoop van producten en diensten voor o.a. HR, facilities, gebouw gebonden kosten, ICT en marketing. Dit wordt immers overgenomen door onze specialisten die dit dagelijks doen op basis van benchmarkinformatie en met grondige kennis van leveranciersmarkten. Iets wat de meeste bedrijven, ook door de veelheid aan verschillende inkooppakketten, zelf niet kunnen bijhouden”.

Emeritor is gespecialiseerd in het uitvoeren van de inkoopfunctie en heeft door jarenlange ervaring zeer betrouwbare deskundigheid opgebouwd met het overnemen van de inkoop bij bedrijven. Met haar 85 eigen medewerkers loopt Emeritor vooruit op dit gebied en biedt elk bedrijf een pakket op maat. Van Esveld: “Het zorgt voor meer efficiëntie, volledige flexibiliteit en meer inzicht in het proces zelf. Daarmee verbetert de kwaliteit, kost het proces minder en levert dit veel meer op.”

Dit blijkt ook uit de bewezen resultaten. Zo heeft onder meer de Nederlandse Staatsloterij met Emeritor naar eigen zeggen miljoenen bespaard op de inkopen. Algemeen directeur Staatsloterij Frans van Steenis: “In de 1,5 jaar van onze samenwerking hebben we significante inkoopbesparingen gerealiseerd. Dan praat ik echt over miljoenen euro’s. Met Emeritor’s kennis is het gelukt goedkoper in te kopen zonder kwaliteit te verliezen. Dat is precies hun toegevoegde waarde.”

Het zijn niet alleen de harde cijfers die Van Steenis positief stemmen. “Bij Emeritor staat procesmanagement centraal in plaats van sec de inkoop; ze pakken het inkoopproces van a tot z aan. De adviseurs zijn zeer resultaatgedreven, maar ook in staat om medewerkers mee te nemen en weerstand weg te nemen.”

Dat het uitbesteden van inkoop soms nog gevoelsmatig een drempel heeft, en bij medewerkers op weerstand stuit, snapt Van Esveld heel goed. “Het geeft soms het idee dat een ander de portemonnee beheert. Dat is heel begrijpelijk, maar zeker niet het geval. Sterker nog, een bedrijf houdt zelf de regie volledig in handen. Ze bepaalt altijd zelf bij welke leveranciers, tegen welke prijs, welke producten en diensten afgenomen worden. Ze bepaalt ook zelf welke mate van risico gelopen wordt bij de levering.”

Dit kan stap voor stap. Emeritor maakt vooraf een nulmeting om het inkooppotentieel in kaart te brengen. Daarna kan een bedrijf kijken of zij dit met eigen mensen gaat realiseren, of dit uitbesteedt. Zo begon een opdrachtgever van Emeritor met acht inkoopprojecten waarna besloten werd de inkoopfunctie structureel uit te besteden aan Emeritor. “Twee eerdere, eigen inkoopmanagers bereikten niet de resultaten die Emeritor voor ons realiseert. Vooral ook door de veel diepere- en altijd actuele inkoop- en marktkennis. Emeritor heeft deskundigheid op alle terreinen met alle positieve effecten van dien.”

Bron: Emeritor