Minder voedselverspilling: ook inkoop heeft een rol

Mireille Vrijenhoek

Als je de volgende keer gaat inkopen denk dan eerst aan de moraal, en dan aan het eten!

Maarten Erasmus - Managing Consultant

9 oktober 2019 | Mireille Vrijenhoek | Publicatie: Facto.nl

Een derde van alle voedselproductie wereldwijd wordt verspild. Sustainable Development Goal 12.3 vraagt om een halvering van voedselverspilling in 2030. Jaarlijks gaat er per persoon 40 kilo eetbaar voedsel in de afvalbak (circa 140 euro!). Bijna driekwart daarvan is brood, zuivel, groente en fruit.

Voedselverspilling heeft een enorme impact op het milieu. Door het weggooien gaan ook alle grondstoffen en energie die nodig waren om deze producten te telen, vervoeren, koelen, bewerken en verpakken verloren. Die energie komt vooral van fossiele brandstoffen!

Lees het hele artikel op Facto.nl.