‘Minister: Circulaire prevaleert boven Gids Proportionaliteit’

De eerder genoemde Circulaire “Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde” van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 augustus 2013 wordt ook na een reactie van de schrijfgroep Gids Proportioneel houdbaar geacht. De schrijfgroep is kort gezegd van mening dat het niet correct is dat de rijksoverheid de Gids Proportioneel niet volgt en volstaat met verwijzing naar de circulaire bij de motivering van de te hanteren inkoopprocedures. De schrijfgroep kan zich niet voorstellen dat een circulaire prevaleert boven de wet.

De eerder genoemde Circulaire “Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde” van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 augustus 2013 wordt ook na een reactie van de schrijfgroep Gids Proportioneel houdbaar geacht. De schrijfgroep is kort gezegd van mening dat het niet correct is dat de rijksoverheid de Gids Proportioneel niet volgt en volstaat met verwijzing naar de circulaire bij de motivering van de te hanteren inkoopprocedures. De schrijfgroep kan zich niet voorstellen dat een circulaire prevaleert boven de wet.

De Minister van EZ laat de Tweede Kamer weten dat hij nog steeds achter de circulaire staat en dat uiteindelijk de rechter maar definitief moet oordelen of de inhoud van de circulaire in strijd is met het wettelijk kader.

Kamerbrief met reactie op bericht Schrijfgroep Gids Proportionaliteit

×

Op deze pagina