Ministerie van EZ publiceert Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Op 13 mei jl. heeft het Ministerie van Economische Zaken de Richtsnoeren Leveringen en Diensten gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

De Richtsnoeren zijn tot stand gekomen in het kader van het flankerend beleid bij de nieuwe Aanbestedingswet 2012 en dienen als handreiking voor aanbestedende diensten die daaraan (ook qua professionaliseringsniveau) behoefte hebben.

Op 13 mei jl. heeft het Ministerie van Economische Zaken de Richtsnoeren Leveringen en Diensten gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

De Richtsnoeren zijn tot stand gekomen in het kader van het flankerend beleid bij de nieuwe Aanbestedingswet 2012 en dienen als handreiking voor aanbestedende diensten die daaraan (ook qua professionaliseringsniveau) behoefte hebben.

Zij hebben een onverbindend karakter en hebben betrekking op alle vormen van inkoop van de overheid waarbij een overeenkomst onder bezwarende titel tussen een aanbestedende dienst en een ondernemer wordt gesloten voor leveringen en diensten, en die onder de reikwijdte van de Aanbestedingswet 2012 vallen. De reikwijdte van de Richtsnoeren strekt zich echter niet uit tot de speciale sectoren, omdat deze sectoren een eigen reglement kennen voor leveringen en diensten.
Op de betreffende site van Rijksoverheid. nl is eveneens te zien wie welke reactie heeft gegeven op de consultatie die in november 2012 is gehouden ten aanzien van het concept van de Richtsnoeren.

Bron: Rijksoverheid.nl

 

×

Op deze pagina