Modellen Eigen verklaring vastgesteld

In de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit is bepaald dat het model voor de Eigen Verklaring wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.

Deze ministeriële regeling is vorige week vrijdag 22 maart jl. gepubliceerd in de Staatscourant en heet voluit: de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 maart 2013, nr. WJZ/13041522, tot vaststelling van modellen voor een eigen verklaring als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 (Regeling modellen eigen verklaring), Staatscourant 2013 nr 8061, 22 maart 2013.

In de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit is bepaald dat het model voor de Eigen Verklaring wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.

Deze ministeriële regeling is vorige week vrijdag 22 maart jl. gepubliceerd in de Staatscourant en heet voluit: de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 maart 2013, nr. WJZ/13041522, tot vaststelling van modellen voor een eigen verklaring als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 (Regeling modellen eigen verklaring), Staatscourant 2013 nr 8061, 22 maart 2013 (PDF).

Er zijn twee soorten Eigen verklaringen:

  1. een Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten en
  2. een Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven.

Hieronder treft u de invulbare pdf-bestanden van beide Eigen verklaringen aan inclusief de toelichtingen bij beide Eigen verklaringen.

Aanbestedende diensten zijn vanaf 1 april 2013 verplicht om de Eigen verklaring te hanteren in plaats van alle bewijsstukken te vragen met betrekking tot uitsluitingsgronden en/of geschiktheidseisen. Deze Eigen verklaring dient ook toegepast te worden bij opdrachten onder de Europese drempel voor zover er uitsluitingsgronden en/of geschiktheidseisen worden gesteld. Bewijsstukken worden pas opgevraagd van de winnende inschrijver (openbare procedure) of van de geselecteerde gegadigden (niet-openbare procedure).

  • Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten (PDF)
  • Toelichting Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten (PDF)
  • Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven (PDF)
  • Toelichting Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven (PDF)
×

Op deze pagina