Nieuwe aanbestedingswet vóór 18 april 2016

Zoals eerder gemeld op Inkoopvandaag, stemde het Europees Parlement op 15 januari 2014 al in met de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen en zijn deze op 11 februari definitief vastgesteld door de Raad van Ministers. De door het Europees Parlement aangenomen richtlijnen hebben betrekking op drie richtlijnen: richtlijn 2014/23/EU over concessieovereenkomsten, richtlijn 2014/24/EU over klassieke overheidsopdrachten en richtlijn 2014/25/EU over het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. In dit proces is nu een nieuwe fase aangebroken.

Zoals eerder gemeld op Inkoopvandaag, stemde het Europees Parlement op 15 januari 2014 al in met de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen en zijn deze op 11 februari definitief vastgesteld door de Raad van Ministers. De door het Europees Parlement aangenomen richtlijnen hebben betrekking op drie richtlijnen: richtlijn 2014/23/EU over concessieovereenkomsten, richtlijn 2014/24/EU over klassieke overheidsopdrachten en richtlijn 2014/25/EU over het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. In dit proces is nu een nieuwe fase aangebroken:

Op 28 maart 2014 zijn de drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, L 094. Dit betekent, dat alle lidstaten van de EU vanaf 28 maart 20 dagen plus 2 jaar de tijd hebben om de richtlijnen om te zetten c.q. te implementeren in hun nationale wetgeving. Voor de Nederlandse wetgever betekent dit dat de aanbestedingswet 2012 uiterlijk op 18 april 2016 moet zijn aangepast/vervangen.

Meer informatie:

×

Op deze pagina