Nieuwe Europese drempelwaarden voor 2014-2015

De Europese Commissie heeft op 13 december jl. de nieuwe drempelwaarden voor 2014 en 2015 gepubliceerd. De drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw door de Europese Commissie bekeken en vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. De nieuwe drempelbedragen zijn gepubliceerd in Verordening 1336/2013 van 13 december 2013 (Publicatieblad EU 14 december 2013, L 335/18). De verhoging gaat in per 1 januari 2014.

De Europese Commissie heeft op 13 december jl. de nieuwe drempelwaarden voor 2014 en 2015 gepubliceerd. De drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw door de Europese Commissie bekeken en vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. De nieuwe drempelbedragen zijn gepubliceerd in Verordening 1336/2013 van 13 december 2013 (Publicatieblad EU 14 december 2013, L 335/18). De verhoging gaat in per 1 januari 2014.

Hieronder volgt een schema met de nieuwe drempelwaarden:

Richtlijn 2004/18/EG voor centrale en decentrale overheid  
Werken 5.186.000
Leveringen decentrale overheid
Leveringen centrale overheid
207.000
134.000
Diensten decentrale overheid
Diensten centrale overheid
207.000
134.000
Overheidsopdrachten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten, en diensten vallend onder bijlage IIB 207.000
Prijsvragen algemeen (artikel 67) decentrale overheid
Prijsvragen algemeen (artikel 67) centrale overheid
207.000
134.000
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel 8a) 5.186.000
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (artikel 8b) 207.000
Concessie voor openbare werken (artikel 56) 5.186.000
Richtlijn 2004/17/EG speciale-sectorbedrijven  
Opdrachten voor leveringen 414.000
Opdrachten voor diensten 414.000
Opdrachten voor werken 5.186.000