Nieuwe Europese drempelwaarden

De Europese Commissie heeft op 25 november  jl. de nieuwe drempelwaarden voor 2016 en 2017 gepubliceerd. De drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw door de Europese Commissie bekeken en vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro.

De Europese Commissie heeft op 25 november  jl. de nieuwe drempelwaarden voor 2016 en 2017 gepubliceerd. De drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw door de Europese Commissie bekeken en vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. De nieuwe drempelbedragen zijn gepubliceerd in Verordening 2015/2170 van 24 november 2015 (Publicatieblad EU 25 november 2015, L 307/5). De verhoging gaat in per 1 januari 2016.

Hieronder volgt een schema met de nieuwe drempelwaarden:

Richtlijn 2014/24/EU voor centrale en decentrale overheid  
Werken 5.225.000
Leveringen decentrale overheid
Leveringen centrale overheid
209.000
135.000
Diensten decentrale overheid
Diensten centrale overheid
209.000
135.000
Overheidsopdrachten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten, en diensten vallend onder bijlage IIB 209.000
Prijsvragen algemeen (artikel 4 sub c) decentrale overheid
Prijsvragen algemeen (artikel 4 sub b) centrale overheid
209.000
135.000
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel 13 sub a) 5.225.000
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (artikel 13 sub b) 209.000
Richtlijn 2014/25/EU speciale-sectorbedrijven  
Opdrachten voor leveringen 418.000
Opdrachten voor diensten 418.000
Opdrachten voor werken 5.225.000
Richtlijn 2014/23/EU Concessieovereenkomsten  
Concessie voor openbare werken (artikel 8 lid 1) 5.225.000
×

Op deze pagina