Noordenwind

Op de laatste dag van onze vakantie gingen we met de stoeltjeslift tegen een ijzig koude wind in. ‘Un petit vent nord’ zei mijn buurman, maar dat was een understatement: we raakten verkleumd tot op het bot. Vogels hebben een goede oplossing voor tegenwind: ze vliegen in V-vorm, en na een bepaalde tijd sluit de ‘voorman’ achteraan in de formatie om in de luwte van de anderen uit te rusten.

Op de laatste dag van onze vakantie gingen we met de stoeltjeslift tegen een ijzig koude wind in. ‘Un petit vent nord’ zei mijn buurman, maar dat was een understatement: we raakten verkleumd tot op het bot. Vogels hebben een goede oplossing voor tegenwind: ze vliegen in V-vorm, en na een bepaalde tijd sluit de ‘voorman’ achteraan in de formatie om in de luwte van de anderen uit te rusten.

Hoe anders is dat in de logistieke keten, waar al langere tijd de gure wind van de crisis waait. De laatste schakel in de keten, die direct levert aan de eindgebruiker, vangt alle tegenwind op. Hoe mooi zou het zijn als hij af en toe van plaats zou kunnen wisselen met andere schakels in de keten, zodat zij zelf zouden kunnen ervaren hoe hard en koud de wind is, en uit welke hoek hij waait. In plaats daarvan moet de laatste schakel de aard en de druk van de wind doorgeven naar achteren in de keten. En het is menens: de mate waarin hij en de andere schakels in de keten erin slagen om deze achterwaartse beweging met overtuiging uit te voeren, bepaalt voor een groot deel hun overlevingskansen.

Helaas werken ontvangers van deze druk vaak tegen in plaats van het grotere plaatje in te zien en de krachten te bundelen. Het vraagt ook nogal iets van een afnemer om goed duidelijk te kunnen maken hoe de wind er precies uitziet, en hoe daarop het best gereageerd kan worden. Soms is het hiervoor nodig om verder te kijken dan één voorgaande schakel in de keten, of te zoeken naar andere samenwerkingsverbanden dan die we gewend zijn. Om echt creatief te worden, en elkaar heel goed te begrijpen.

Dat gaat bij die vogels dus vanzelf, omdat ze regelmatig elkaars plaats innemen. Gelukkig hebben logistieke ketens iets dat die vogels niet hebben, en dat bij ons het vermogen belichaamt om zich in de anderen in de keten te verplaatsen: inkopers.