Opdrachten

Regelmatig heeft Emeritor interessante opdrachten voor ervaren zelfstandige Inkoopprofessionals. Hieronder kun je openstaande opdrachten zien, heb je interesse, in een van de opdrachten, laat ons dit weten.

Senior Inkoper

Organisatie: Openbaar Ministerie (OM) | Dienstverleningsorganisatie OM (DVOM)
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) is verantwoordelijk voor veilige, stabiele en soepel draaiende bedrijfsprocessen van het OM. Hierin zijn vier domeinen benoemd; HR, Financiën, IT en Facilitair Beheer, daarnaast ondersteund door de afdeling Bedrijfsvoering. DeDVOM verricht de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen en is hiermee ondersteunend aan het primaire proces van het OM. De producten die worden geleverd zijn transparant, duurzaam en voorspelbaar. Daarbij is de DVOM primair gericht op samenwerking met de OM-onderdelen. De DVOM streeft hierbij naar excellente uitvoering en vanzelfsprekend speelt het Domein Financiën hierin een cruciale rol. Het domein is ingedeeld in meerdere secties en voor de sectie Inkoop zoekt de DVOM een Senior Inkoper.

Domein Financiën (F) Domein F is onderverdeeld in de secties: Crediteuren, Debiteuren, Financieel Beheer, Inkoop en Begrotingsbeheer en kent een diversiteit van ruim 80 medewerkers. Met financieel vakmanschap zorgt domein F voor de financiële administratie van het OM en sectoren van Justitie en Veiligheid, de financiële afhandeling van het beslagproces, het realiseren van inkoopaanvragen, de centralisatie van bestelaanvragen, het professionaliseren van de financiële controlfunctie en de uitvoering naar richtinggevend financieel beheer.

Taken

Taken waaruit de functie bestaat De functie van Senior Inkoper is breed. We zoeken iemand die in staat is om op ongebaande paden collega’s binnen en buiten de afdeling in beweging te krijgen en zaken voor elkaar te krijgen in een organisatie waar verandering de constante factor is. Uiteraard zoeken we iemand die dat niet alleen kan, maar die dat ook leuk vindt. De externe senior inkoper zal tijdelijk voor de duur van de wervingsprocedure, verwachting 6 maanden worden ingezet. Het OM behoudt zich het recht om de overeenkomst eerder op te zeggen, mocht de vacature zijn vervuld, volgens een opzegtermijn van twee weken. In deze periode zal er ook intern en extern geworven worden naar een medewerker die de rol over kan gaan nemen. De directe aansturing van de externe senior inkoper zal door de twee reeds werkzame Senior inkoopadviseurs worden uitgevoerd. Zij zullen aan de hand van lopende projecten bepalen hoe en waarop de medewerker wordt ingezet.

De functie bestaat onder andere uit:

 • Het behartigen van OM-belangen bij Justitie- en Rijksbrede inkoopsamenwerking en ook bij Europese aanbestedingen;
 • Het uitvoeren en of coördineren van complexe onderhandse aanbestedingen;
 • Verzorgen van periodieke spendanalyses;
 • Bijdragen aan onderzoeken en steekproeven (informatie vergaren over inkoopdossiers);
 • Vraagbaak zijn voor de contractmanagers over achtergronden van de contracten;
 • Inzichtelijk maken van gerealiseerde besparingen;
 • Besparingspotentieel identificeren en voorstellen hierover doen;
 • Gevraagd- en ongevraagd verbetervoorstellen doen;

Functie-eisen

De kandidaat is in staat een behoefte te formuleren en weet hoe je deze behoefte creatief én binnen de kaders kunt invullen. Hij/zij beschikt over overtuigingskracht en weet mensen te enthousiasmeren en samenwerking te organiseren. De kandidaat is creatief in de werkwijze en weet daarmee goede resultaten te behalen. Hij/zij weet zich mondeling en schriftelijk goed uit te drukken. Daarnaast gaat het hem/haar makkelijk af om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en op basis hiervan een gewogen oordeel en advies te vormen. Vanzelfsprekend is de kandidaat ook integer en betrouwbaar.

Qua kennis is het volgende relevant:

 • Academisch denk- en werkniveau op basis van een universitaire of HBO+ opleiding en bij voorkeur ervaring in inkoop;
 • NEVI 1 of 2 of vergelijkbare relevante opleiding;
 • Kennis van en inzicht in de organisatie en de processen binnen de Rijksoverheid (waaronder Categoriemanagement) en meer specifiek het OM;
 • Kennis van inkoopprocedures en de juridische aspecten die hieraan verbonden zijn zoals Europese en nationale regelgeving voor aanbesteden;
 • Kennis van samenwerken en het organiseren van samenwerking;

Gevraagde competenties

 • Overtuigingskracht;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Initiatiefrijk;
 • Flexibiliteit;
 • Integriteit;
 • Klantgerichtheid;
 • Resultaatgericht;
 • Samenwerken;
 • Voortgangscontrole;
 • Zelfontwikkeling;
 • Uitdrukkingsvaardigheid;
 • Creativiteit;
 • Oordeelsvorming.

Reageren

Inkoper

Organisatie: Defensie Materieel Organisatie (DMO) van het ministerie van Defensie
Locatie: Bathmen
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: t/m 31-12-2018
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De Defensie Materieel Organisatie voorziet de Krijgsmacht van het materieel en de informatievoorziening die zij nodig heeft om de opgedragen taken uit te voeren. De Defensie Materieel Organisatie is verantwoordelijk voor de aanschaf van materieel en IT-systemen, voor in service support, wapensysteemmanagement, instandhouding van IT-systemen, ketenlogistiek (o.a. munitie, kleding, brandstoffen en ICT-componenten), documentaire informatievoorziening en de afstoting van niet meer benodigd materieel en IT-systemen.

De ambitie van Inkoop Defensie is de vanzelfsprekende partner van de Krijgsmacht te zijn, die toegevoegde waarde heeft in het gehele proces van behoeftestelling tot einde contract, met oog voor de ontwikkelingen in de markt en bij internationale partners, met behoud van integriteit, rechtmatigheid en focus op value for money.

De afdeling AAIV bestaat uit 3 secties, die elk geleid worden door een sectiehoofd, deze zorgen er o.a. voor dat de aankoop van materieel voor de keten logistieke bedrijven, Algemene Inkoop en wapensysteem gerelateerde inhuur, verkoop van materieel goed en volgens de vigerende regels verloopt. De inkoop werkzaamheden die worden verricht binnen de sectie IKA zijn verdeeld over vier locaties, Den Haag, Soesterberg, Utrecht en Bathmen.

Deze inhuur betreft een inhuur Inkoper ten behoeve van ondersteuning van bureau Inkoop Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen in Bathmen.

Functionaris is belast met het ter voorbereiding op een aanbesteding verrichten van marktonderzoek en daarbij de commerciële belangen te bewaken, het aanvragen van een offerte, het na de leveranciersselectie opstellen van de overeenkomst en het bewaken van de uitvoering.

Profiel:

Kennis en vaardigheden
Knock-out:

 • Afgeronde relevante academische- of HBO opleiding,
 • beide aangevuld met NEVI 1;
 • Kennis van SAP.

Wensen:

 • Ervaring met het werken met Negometrix;
 • Engelse taal, vloeiend zowel in woord als geschrift;
 • Ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van inkoopprocessen;
 • Enige ervaring met Europese aanbestedingen;
 • Ervaring met contractadvies, met name single-source trajecten;
 • Ervaring in het opstellen en uitonderhandelen van overeenkomsten;
 • Ervaring in het werken in multidisciplinaire teams.

Gewenste ervaring:

Gewenst is een inkoper met ervaring van 2 à 3 jaar binnen inkoop.

Competenties:

 • Oordeelsvorming
 • Durven
 • Samenwerken
 • Creativiteit
 • Communicatie
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Integriteit
 • Communicatief sterk

Overig

In verband met het vertrouwelijk karakter van de functie dient de kandidaat in het bezit te zijn van een VGB (verklaring geen bezwaar) niveau B afgegeven door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) .Indien geen VGB kan worden afgegeven, is dit aanleiding een reeds getekende arbeidsovereenkomst te annuleren zonder schadevergoeding.

Reageren

Contractmanager

Organisatie: CJIB
Locatie: Leeuwarden
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 12 na aanvansgdatum
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Als contractmanager werk je nauw samen met de demandmanager, contracteigenaar en inkoopcontrol. Je bepaalt mede de inkoopstrategie voor bepaalde productgroepen en bent verantwoordelijk voor de uitvoering contractuele inkoopactiviteiten. In jouw rol als contractmanager bewaak jij dat de leveringsverplichtingen en contractafspraken aan zowel de kant van het CJIB als bij de opdrachtnemer worden nagekomen, je signaleert issues, voorziet conflicten en speelt hier proactief op in. Daarnaast adviseer je de contracteigenaar in alle voorkomende gevallen en verzamel je de benodigde informatie zowel intern als extern. Dat je daarbij ook kijkt naar stroomlijning en optimalisering van de inkoopwerkprocessen is een vanzelfsprekendheid. Je zoekt hierbij actief naar de samenwerking met interne stakeholders en denkt zowel gevraagd als ongevraagd mee. Je voert in afstemming met de contracteigenaar gesprekken met leveranciers. Aangezien contractmanagement verder ontwikkelt dient te worden wordt ook verwacht dat je met de overige contractmanagers contractmanagement op de kaart gaat zetten en hierbij met coachende vaardigheden hier een impuls aan kan geven. Hierbij maak je gebruik van je kennis en expertise om deze kansen en mogelijkheden welke tot verbeteringen leiden door te voeren. Van de contractmanager wordt verwacht dat hij/zij met een constructief kritisch blik de huidige werkwijze binnen de contracten analyseert en eventuele knel- en verbeterpunten signaleert en deze met andere stakeholder bespreekt en waar mogelijk gaat uitvoeren.

Functie eisen

Voor deze functie breng je een afgeronde HBO opleiding in de richting van inkoop of een daaraan te relateren studie mee. Daarbij heb je de beschikking over een NEVI 1 en een NEVI 2 diploma, of daarmee vergelijkbaar; Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring, waarbij je met name kunt aantonen dat je actuele kennis hebt met betrekking tot contractmanagement, inkoop, aanbestedingen, inkoopprocessen en de bijbehorende juridische aspecten Je bent in staat om contractbeheersing en kwaliteitsborging binnen contracten toe te passen en je hebt aantoonbare kennis van risicomanagement. Je hebt overtuigingskracht en kunt goed relativeren, netwerken en anticiperen. Je herkent je in onze kernwaarden: zakelijk, betrouwbaar, deskundig, praktisch en verbindend. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn voor jou vanzelfsprekend;

Functiewensen

Een contractmanagement opleiding is een pré;

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Proactief
 • Analyseren
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole,
 • Samenwerken
 • Discipline .

Reageren

Senior inkoopadviseur

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Locatie: Den Haag / De Bilt
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Je adviseert over inkoop en geld uitgeven voor de verzorgingsgebieden van de directie Financiën en Inkoop (F&I). Als strategisch adviseur inkoop heb je veel contact met één of meerdere van de directoraten-generaal (DG’s), de directies binnen de Bestuurskern, agentschappen of kennisinstituten; de accounts. Je begeleidt het proces van Europese of nationale aanbestedingen, bewaakt de communicatie en de relatie met de managementlaag van de account en bent tegelijkertijd inkoopcontroller. Je signaleert vroegtijdig inkoopontwikkelingen, trends en kansen en speelt daar op in zowel binnen je account als in de volle breedte voor geheel F&I. Ook voer je (spend)analyses uit en lever je een bijdrage aan de totstandkoming van een inkoopbegroting. Je levert (management)informatie en voelt je thuis in de wereld van leveranciers- en contractmanagement. Je werkt nauw samen met de andere inkoopadviseurs in het team en wisselt informatie, ervaringen en best practices uit. Kortom, veel afwisseling in taken in een omgeving vol dynamiek. Tenslotte kan je deelnemen aan projecten en werkgroepen vanuit Integrale Bedrijfsvoering I&W (IBI).

 

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo- of academische opleiding afgerond.
 • Specifieke inkoopopleidingen zijn een must als ook concrete inkoopervaring.
 • Je hebt kennis van en ervaring met beleid en het adviseren van (top) ambtenaren in een politiek/bestuurlijke organisatie (ervaring binnen de rijksoverheid is een pré).
 • Je bent betrokken en klant- en resultaatgericht.
 • Je bent (organisatie)sensitief en kunt goed netwerken en samenwerken. Daarbij ben je overtuigend.
 • Je bent innovatief en ondernemend. n.

Reageren

Medewerker Inkoop

Organisatie: Dienst Justitiële Inrichtingen
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: t/m 1/8/2018
Aantal uren: 36 uur per week

Opdrachtomschrijving:

Het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) van het SSC DJI draagt zorg voor een procesmatige en geïntegreerde manier van inkoop. Dat doen we met advies en ondersteuning.
Het IUC voert haar diensten uit in opdracht van de Hoofddirectie DJI, die belast is met de uitvoering van het beleid en de kaderstelling van de Interdepartementale Commissie Inkopen en Aanbesteden (ICIA). Onze dienstverlening kent een aantal specialismen:

 • Catalogusbestellingen
 • Contractbeheer van decentrale overeenkomsten
 • Europese Aanbestedingen en contractmanagement van overeenkomsten hieruit
 • Inkoopadvies
 • Investeringsjaarplan

Naast deze specialismen adviseert over en coördineert IUC offertetrajecten voor niet Europees Aanbestede producten en diensten en verzorgt het IUC rapportages omtrent rechtmatigheid en verantwoording.

Funtie-eisen

 • voldoet aan competenties FGR profiel
 • inkoopopleiding (NEVI1 of vergelijkbaar)
 • kennis en ervaring met inkoop van inhuur personeel
 • bekend met Raamovereenkomsten Rijk (+ evt DJI)
 • kennis en ervaring met ORACLE EBS

Daarnaast; collegiaal, kan goed in teamverband werken.

Reageren

Senior Contractmanager

Organisatie: Ministerie van BZK | Rijksvastgoedbedrijf
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 30 oktober 2017
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 32 uur per week

Omschrijving en competenties:

Als contracteigenaar in de exploitatiefase vertegenwoordig je het Rijksvastgoedbedrijf. Je bent onderdeel van een complex en dynamisch speelveld. Daarnaast treed je samen met de gebruiker op als één Staat (met één standpunt) richting de Opdrachtnemer. In dit uitdagende spanningsveld is doorzettingsvermogen nodig, een kritische blik, en vooral een opbouwende aanpak om de belangen van de Staat en specifiek het Rijksvastgoedbedrijf op juiste wijze te kunnen behartigen. Samenwerking, invoelingsvermogen en situationeel kunnen handelen zijn vereisten.

Samen met het team breng je structuur aan in het contractmanagement van de dbfmo portefeuille. U zult zowel ingezet worden op de dbfmo contracten, als enkele contract overstijgende issues. Waarbij van u zullen vragen u kennis en ervaring op het gebied van Systeemgerichte Contractbeheersing te vertalen naar de exploitatiefase. Idem voor een type van een contractbeheersplan voor de exploitatiefase, waarin onze KPI’s een plek krijgen en we gaan werken met een risicodossier. Daarnaast zal uw kennis en ervaring van de nieuwe aanbestedingswet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de Wijzigingen die zich voor doen in onze DBFMO portefeuille en de consequenties daarvan.

Voor deze opdracht zijn de volgende competenties aan de orde:

 • Organisatiebewustzijn;
 • analytisch vermogen;
 • zowel zelfstandig werken, als in teamverband kunnen opereren;
 • Overtuigingskracht;
 • Bestuurssensitiviteit en omgevingsbewust.

Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk naar voren komen tijdens het verificatiegesprek. Het vermogen om relaties en effecten van – politieke - krachtenvelden binnen (en buiten) de organisatie in te schatten en te begrijpen en op basis hiervan te handelen. De kandidaat kent het beleid, de spelregels, de verhoudingen en belangen in de organisatie. Is op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de organisatie en bij eventuele ketenpartners. Herkent gevoeligheden, risico’s en handelt daarnaar. Houdt bij beslissingen en acties rekening met de gevolgen voor de organisatie. Is in staat (veel) informatie te verwerken, de rode draad hieruit te halen en de gegevens te structuren en ontsluiten. En de opgave zelfstandig op te pakken, team leden te betrekken en kennis te delen .

Functie-eisen & wensen:

 • minimaal een afgeronde WO technische (Bouwkunde, Technische bestuurskunde, Civiel) of WO juridische opleiding.
 • minimaal 10 jaar ervaring met geïntegreerd contract (UAVgc en/ of DBFM(O), waaronder ervaring met systeem gerichte contractbeheersing, en het opstellen van een contractbeheersplan

Reageren

Senior Inkoper (ingevuld)

Organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs
Locatie: Den Haag plus Leeuwarden/Utrecht/Amersfoort/Groningen
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: tot 31 maart 2018
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Als Senior Inkoper ondersteun je de operationeel manager. Momenteel maakt het IUC-Noord een sterke professionaliseringsslag, jij dient hierin een belangrijke bijdrage te leveren. Jij begeleid, inspireert en motiveert de inkopers in dit proces en stelt verbeteringen voor. Je stelt doordachte aanbestedingsstrategieën op voor specifieke inkooppakketten. Je geeft leiding geven aan projectteams voor (complexe) Europese aanbestedingen. IUC-Noord biedt je een uitdagend en afwisselend werkpakket aan. De standplaats is Den Haag, waarbij de werkzaamheden bij gelegenheid ook in Leeuwarden, Utrecht of Amersfoort uitgevoerd moeten worden. Daarnaast zul je regelmatig werkzaam zijn in Groningen.

Resultaatgebied & verantwoordelijkheden
Het zelfstandig en nauwkeurig uit kunnen voeren van inkoopprocedures, waaronder Europese aanbestedingen, complexe enkelvoudige- en complexe meervoudige aanbestedingsprocedures. Daarnaast wordt een actieve bijdrage gevraagd bij de professionaliseringsslag binnen het IUC-Noord. .

Functie-eisen:

 • WO werk- en denkniveau met minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • kennis van het inkoopvak en in het bezit van het diploma NEVI 2 en NEVI 3 of gelijkwaardig
 • kennis van de aanbestedingswet
 • in staat om aanbestedingsdocumenten en -procedures goed en zorgvuldig te analyseren
 • direct inzetbaar binnen een professionele inkooporganisatie binnen het overheidsdomein
 • minimaal 4 dagen per week inzetbaar

Vereiste vaardigheden en competenties

 • besluitvaardig en kunnen omgaan met weerstanden en tegengestelde belangen
 • integer
 • nauwkeurig
 • omgevingssensitief
 • inlevingsvermogen
 • dienstbaar
 • klantgericht
 • onderhandelingsvaardig
 • flexibel

Functiewensen

 • ervaring met de aanbestedingstool Negometrix of ervaring met een vergelijkbaar programma .

Reageren

Senior Contractmanager (ingevuld)

Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Locatie: Groningen
Beschikbaarheid: z.s.m. 
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 36-40 uur per week

Omschrijving/werkzaamheden:

Het aardbevingsgebied in Groningen vraagt om een publieke regie en een gezamenlijke aanpak. Deze complexe taak rust op de schouders van de Nationaal Coördinator Groningen. Een belangrijk onderdeel vormt het bouwkundig versterken van woningen in het gebied. NCG treedt daarin op als opdrachtgever richting Centrum voor Veilig wonen (CVW) en waar nodig andere marktpartijen. Als Contractmanager ben je verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van het gehele inkoopproces of van diverse omvangrijke contracten in de inspectie-, engineerings- en uitvoeringsfase en draag je daarmee bij aan een veiligere leefomgeving voor de inwoners.

Je houdt je voornamelijk bezig met contractvoorbereiding, -aanbesteding en – uitvoering. Je formuleert de inkoopstrategie en vertaalt deze naar contracten. Je hebt veel overleg en contact met jouw opdrachtnemers zoals CVW en in dat overleg zorg je voor overeenstemming over de inhoud van het contract. Knelpunten zie je aankomen en je zorgt voor afstemming met en draagvlak bij de diverse betrokken stakeholders. Zo nodig spreek je marktpartijen aan op het (niet) nakomen van contractafspraken. Je voert systeemtoetsen, procestoetsen en producttoetsen uit en je zorgt ervoor dat er besluitvorming plaatsvindt over het al dan niet toekennen van kortingen, boetes en bonus/malus. Je analyseert risico’s vanuit de omgeving en het systeem voordat een contract wordt afgesloten. Je ziet erop toe dat bij contracten is voldaan aan de randvoorwaarden, zoals afspraken met de eigenaar/bewoner, omgeving en opdrachtgever. Tot slot adviseer je over de verbetering van het hele inkoop- en contractmanagementproces. Jij zorgt ervoor dat uitvoeringswerkzaamheden worden beheerst door
te sturen op tijd, geld, kwaliteit en risico’s.

Binnen het programma of projectteam stuur jij jouw collega’s aan. Hierin vervul je een coachende rol en inhoudelijk vraagbaak en zorg je ervoor dat beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Als gemachtigde van de opdrachtgever fungeer je als aanspreekpunt voor de opdrachtnemer. Je moet veelvuldig afstemmen met CVW en je draagt zorg voor het creëren van draagvlak voor de wijze waarop jij contractmanagement vorm geeft. Ook werk je nauw samen met de andere onderdelen van de organisatie.

Je levert een aantoonbare bijdrage aan richtinggevende standaarden voor het eigen vakgebied voor werkwijze en zorgt dat deze zijn afgestemd en voorgedragen. Binnen en buiten NCG ben je actief in het delen van kennis en ervaring. Je signaleert kansen voor de ontwikkeling van innovatieve contractvormen en je zorgt ervoor dat verbeteringen in het vakgebied inkoop- en contractmanagement worden doorgevoerd. Ook draag je zorg voor het vormgeven en aansturen van verbeteringen in de strategie van inkoop- en contractmanagementproces in de exploitatie-, beheer- en onderhoudsfase.

Je voelt je nauw betrokken bij de regio. Dat houdt in dat je bereid bent je te verbinden aan het gebied en haar inwoners. Vanuit de NCG werk je onder verantwoordelijkheid en uit naam van de gemeente waar je werkzaam bent. De projectstaf op het versterkingspunt binnen de gemeente bestaat uit een Gebiedsmanager, projectleider en – ondersteuner, en bewonersbegeleiders. Je rapporteert rechtstreeks aan de Gebiedsmanager.

Functie-eisen:

 • Je hebt wo-niveau en kennis van en ervaring (indicatief 3-5 jaar) op het gebied van inkoop- of service- of contractmanagement.
 • Je hebt kennis van meerdere contractvormen.
 • Je hebt kennis van besluitvormingsproces en omgevingskennis.
 • Je hebt aantoonbare kennis van bestuurlijke processen, besluitvorming, beïnvloeding.
 • Je hebt aantoonbare inhoudelijke kennis in relatie met meerdere contractvormen.
 • Je hebt kennis van het IPM model.
 • Je bent redactioneel vaardig, creatief en weet mensen te motiveren.
 • Je beschikt over een rijbewijs.

Reageren

Senior Contractmanager (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 2 jaar
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De Afdeling Inkoop IT heeft tot doel op een commercieel – juridisch verantwoorde wijze ten behoeve van de grotendeels interne klanten contracten af te sluiten met leveranciers voor de levering van goederen en diensten van de vereiste kwaliteit op het gewenste levertijdstip en tegen een acceptabele prijs en voorwaarden. De aard van de werkzaamheden wordt daarbij bepaald door de complexiteit en omvang
van het product, de samenstelling van de markt, de vigerende regelgeving en de politieke gevoeligheid
van een dossier. De Afdeling Inkoop IT is betrokken bij complexe en omvangrijke projecten. Vaak gaat het om strategische goederen en diensten in een complexe markt, waarbij de rol van het Nederlandse bedrijfsleven, de hoge mate van technische complexiteit, de specifieke markt met een beperkt aantal aanbieders en de impact van de implementatie van de te verwerven goederen en diensten binnen de defensieorganisatie een complicerende factor vormt.

Werkzaamheden:

 • Uitvoeren van alle voorkomende inkooptrajecten, waaronder Europese aanbestedingen of aanbestedingen die vallen onder de aanbestedingswet defensie en veiligheid (ADV).
 • Vorm geven aan en het voorzitten van aanbestedingsteams bij complexe aanbestedingstrajecten.
 • Opstellen van commercieel-technisch en juridisch correcte contracten.
 • Ten behoeve van de Inkoop verrichten van marktverkenningen en -onderzoeken.
 • Onderzoeken in hoeverre potentiële leveranciers tegemoet komen aan de financiële,
 • contract juridische en technische eisen die JIVC en Defensie stellen.
 • Deelname aan multidisciplinaire projectteams en daarin vertegenwoordigen van Inkoop IT en zorgdragen voor alle inkoop gerelateerde activiteiten.
 • Adviseren van de behoeftesteller over de te volgen inkoopstrategie en daarvoor het verwervingsplan opstellen en laten goedkeuren.
 • Bewaken van de correcte uitvoering van bestaande contracten en het zorgdragen voor het eventueel bijsturen.
 • In het geval van interdepartementale contracten er voor zorgen dat de belangen van defensie worden behartigd.

Eisen/wensen:

 • Relevante Academische opleiding op Financieel Economisch-, Juridisch-, Technisch en/of Bedrijfskundig gebied, aangevuld met PEP of NEVI 2 (strategisch) dan wel daarmee overeenstemmend.
 • Relevante opleiding op het gebied van Europees aanbestedingsrecht of gelijkwaardig.
 • Minimaal 2 jaar ervaring in het zelfstandig voorbereiden, uitvoeren danwel begeleiden van verwervingstrajecten en in het opstellen en verdedigen van aanbestedingsstukken.
 • Minimaal 2 jaar ervaring in het werken in multidisciplinaire teams
 • Minimaal 2 jaar ervaring met leiding en sturing geven in projectteams.
 • Minimaal 2 jaar ervaring in het overbrengen van kennis en het begeleiden van medewerkers
 • Minimaal 32 uur per week beschikbaar
 • Zeer goede algemene en specifieke kennis en inzicht van het inkoopproces
 • Basiskennis van Informatie Voorziening (IV) en Informatie- en Communicatie Technologie (ICT);
 • Diepgaande kennis op het gebied van contractmanagement;
 • Inzicht in de gevolgen van wijzigingen in IV- en ICT-dienstverlening voor contracten;
 • Ervaring en vermogen om snel en adequaat te handelen in geval van probleemsituaties.

Competenties:

 • ruime mate van zelfstandigheid.
 • goed organisatie- en coördinatievermogen.
 • grote mate van accuratesse
 • grote mate van stabiliteit en integriteit.
 • initiatiefrijk, creatief, overtuigingskracht
 • goed cijfermatig inzicht
 • goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden

Reageren

Medior Inkoper (ingevuld)

Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Locatie: Assen
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 5 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De inkoper ondersteunt bij aanbestedingen en contractmanagement die door het Inkoop Uitvoering Centrum worden uitgevoerd en voert binnen gestelde kaders offertetrajecten uit.

 • Is onder begeleiding van (senior) adviseur bedrijfsvoering verantwoordelijk voor samengestelde opdrachten binnen aanbestedingen, offertetrajecten en contractmanagement.
 • Voert kleine aanbestedingsprojecten zelfstandigheid uit
 • Integreert informatie, analyseert gegevens en legt verbanden ten behoeve van inkoopvraagstukken en geeft hierover inhoudelijk operationeel advies aan de (senior) adviseur.
 • Voert onder begeleiding van (senior) adviseur bedrijfsvoering de implementatie en uitvoering van de contracten uit.
 • Kent de klantenorganisatie en onderhoudt contacten met de projectteamleden binnen de verschillende inkoopvraagstukken.
 • Is op de hoogte van de bevoegdheden van de verschillende functionarissen bij de opdrachtgever.

Wensen/eisen:

Onderscheidende kenmerken:

 • Operationele, uitvoerende taken
 • Kennis inkoopprocedures, wet- en regelgeving
 • Kennis van de juridische kaders,
 • Adviserende rol

Ervaring

 • Enige relevante ervaring met inkoopvraagstukken
 • Werken in teamverband
 • Samenwerken met andere aandachtsgebieden/kennisgebieden
 • Procesmatige en procedurele ondersteuning van besluitvorming bij inkoopvraagstukken
 • Onderzoeken uitgevoerd en geven van operationeel advies

Overige kennis en vaardigheden:

 • Toepassingsgerichte kennis t.b.v. ondersteuning van de projectstructuur 
 • Inzicht in (organisatorische) samenhangen tussen de inkoopprocessen en de daarop van invloed zijnde werkprocessen
 • Kennis van inkoop en inkoopsystemen (Digiinkoop, CTM, archiveren aanbestedingsdossiers, verzamel/samenstellen management gegevens)
 • Goed kunnen communiceren (mondeling en schriftelijk)
 • Projectmatig werken
 • Vaardigheid in het analyseren van gegevens, leggen van verbanden, geven van (regulier en operationeel) advies en het opstellen van geaggregeerde overzichten en informatie
 • vaardigheid in het geven van advies.

Opleiding en competenties:

Opleiding inkoop specifiek

 • HBO
 • Diploma NEVI I

Profiel gerichte Competenties

 • Accuratesse
 • Cijfermatig inzicht
 • Integriteit
 • Onderhandelen
 • Projectvaardigheden
 • Communicatievaardigheden
 • Adviesvaardigheden

Reageren

Eurpoees Aanbesteder (ingevuld)

Organisatie: AFM
Locatie: Amsterdam
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 2 tot 3 aanbestedingstrajecten
Aantal uren: --

Omschrijving:

Het betreft de volgende twee (2) zekere Europese aanbestedingen, en een (1) optionele opdracht:

 • Onderhoud maatwerksoftware
  Het contracteren van een of meer leveranciers voor het onderhoud aan maatwerksoftware. Vooralsnog wenst de AFM een raamovereenkomst te sluiten voor 48 maanden. Dit kan gedurende de voorbereiding op de Europese aanbesteding nog veranderen. De wijze van aanbesteden is mede onderdeel van de advieswerkzaamheden van Inschrijver. Zo snel mogelijk moet er een nieuwe raamovereenkomst zijn. De planning zal in afstemming met de afdeling Informatisering gemaakt moeten worden.
 • Tijdelijk ICT personeel
  Het contracteren van een of meer leveranciers voor het leveren van tijdelijk ICT personeel. Vooralsnog wenst de AFM een raamovereenkomst te sluiten voor 48 maanden. Dit kan gedurende de voorbereiding op de Europese aanbesteding nog veranderen. De wijze van aanbesteden is mede onderdeel van de advieswerkzaamheden van Inschrijver. De verwachting is dat deze aanbesteding uiterlijk Q3 van 2018 gereed moet zijn. de exacte planning dient nog in overleg te worden opgesteld en kan ook naar voren worden gehaald indien noodzakelijk voor de AFM.
  Autoriteit Financiële Markten Offerteaanvraag Extern inkoopadvies
 • Hosting (optionee)>
  Het contracteren van een of meer leveranciers voor het leveren van hostingdiensten voor AFM applicaties en behoeften. Vooralsnog wenst de AFM een raamovereenkomst te sluiten voor 48 maanden. Dit kan gedurende de voorbereiding op de Europese aanbesteding nog veranderen. De wijze van aanbesteden is mede onderdeel van de advieswerkzaamheden van Inschrijver. De AFM zal uiterlijk eind Q1 van 2018 bepalen of deze aanbesteding noodzakelijk is of niet. Indien dit het geval is, zal een planning met Opdrachtnemer worden afgestemd.

Werkzaamheden:

 • Opstellen plan van aanpak voor de Europese aanbesteding met daarin ten minste opgenomen:
  o Scope van de opdracht;
  o Marktanalyse;
  o Gedegen raming van de opdrachtomvang;
  o projectrisico’s;
  o inkoopstrategie;
  o selectiecriteria;
  o teamsamenstelling en rolverdeling;
 • Opstellen programma van eisen en wensen;
  o Formuleren/redigeren van gunningseisen;
  o Formuleren/redigeren van gunningswensen;
 • Opstellen aanbestedingsdocumentatie;
  o Offerteaanvraag;
  o Bijlagen;
  o Conceptraamovereenkomst;
 • Uitvoeren Europese aanbesteding (publicatie op platform);
  o De procedurekeuzes per aanbesteding dienen nog te worden gemaakt;
 • Opstellen Nota(‘s) van Inlichtingen;
 • Publiceren van Nota(‘s) van inlichtingen (na afstemming met AFM);
 • Ontvangen, registreren en verspreiden Inschrijvingen;
 • Ondersteunen bij de beoordeling van de Inschrijvingen;
 • Opstellen gunningsadvies;
 • Opstellen gunningsbrieven;
 • Voorlopige gunningsbeslissing kenbaar maken aan Inschrijvers;
 • Zo nodig inhoudelijke ondersteuning in geval van bezwaar/procedure;
 • Contractering en definitieve gunning.

Reageren

Project Inkoper (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Den Haag/Soesterberg
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 2880 uur
Aantal uren: 2880 uur

Werkzaamheden:

 • Uitvoeren van alle voorkomende inkooptrajecten, waaronder Europese aanbestedingen of aanbestedingen die vallen onder de aanbestedingswet defensie en veiligheid (ADV).
 • Opstellen van commercieel-technisch en juridisch correcte contracten.
 • Ten behoeve van de Inkoop verrichten van marktverkenningen en -onderzoeken.
 • Onderzoeken in hoeverre potentiële leveranciers tegemoet komen aan de financiële, contract juridische en technische eisen die JIVC en Defensie stellen.

Eisen/Wensen/Competenties:

 • Relevante HBO – opleiding, aangevuld met PEP of NEVI 2, dan wel daarmee overeenstemmend
 • Minimaal 6 maande ervaring binnen het ICT vakgebied;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Minimaal 6 maanden ervaring met complexe inkooptrajecten
 • Minimaal 6 maanden ervaring op het gebied van verwerven en onderhandelen in een bedrijfsmatige omgeving
 • Minimaal 32 uur per week beschikbaar

Wensen

 • Goede algemene en specifieke kennis en inzicht van het verwervingsproces.
 • Vakgerichte kennis van verwerving en de bijbehorende juridische aspecten;
 • Ervaring in het voeren van onderhandelingen; 
 • Ervaring in het opstellen van commercieel-technisch en juridisch correcte contracten.
 • Kennis op het gebied van programma management, beleidsontwikkeling, planning en control.

Competenties:

 • ruime mate van zelfstandigheid.
 • goed organisatie- en coördinatievermogen.
 • grote mate van accuratesse
 • grote mate van stabiliteit en integriteit.
 • initiatiefrijk, creatief, overtuigingskracht
 • goed cijfermatig inzicht

Reageren