Opdrachten

Regelmatig heeft Emeritor interessante opdrachten voor ervaren zelfstandige Inkoopprofessionals. Hieronder kun je openstaande opdrachten zien, heb je interesse, in een van de opdrachten, laat ons dit weten.

Inkoopspecialist
Organisatie: Belastingdienst Locatie: Utrecht Beschikbaarheid: z.s.m. Duur opdracht: 6 maanden Aantal uren: 32-36 uur per week

Omschrijving:

Het inkoop uitvoeringscentrum (IUC) van de Belastingdienst verzorgt voor de gehele Belastingdienst de inkoopfunctie. We contracteren (meestal na een Europese aanbesteding) en beheren bijna alle inkoopcontracten. IUC is verantwoordelijk voor het centrale inkoop- en leveranciersbeleid en de inkoop control en maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden in de markt in nauwe, multidisciplinaire samenwerking met alle betrokken partijen. Onze speerpunten zijn duurzaam inkopen en het verbeteren van leveranciersmanagement. In de rol van inkoopspecialist wordt gewerkt in een multidisciplinair team aan inkooptrajecten en andere inkoopvraagstukken. De inkoopspecialist regisseert de inkoop- en Europese aanbestedingstrajecten en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. In samenwerking met de interne klanten bereidt hij/zij inkooptrajecten voor en stelt het inkooptrajectplan op. De inkoopspecialist onderhandelt met leveranciers en houdt daarbij rekening met de Europese richtlijnen. Hij/zij schrijft heldere en duidelijke adviezen en aanvragen, beoordeelt offertes, voert onderhandelingen en je lost geschillen op. Als inkoopspecialist volg en analyseer je de marktontwikkelingen om zo product- en marktkennis up-to-date te houden. De inkoopportefeuille bevat aanbestedingen voor domein Organisatie en Personeel en voor domein Facilitaire dienstverlening (waaronder ook de Douane en FIOD). Het inkoopteam werkt nauw samen met andere partijen binnen de Belastingdienst.

Functie-eisen

 • Je hebt een WO-diploma in een relevante richting, of bent hier nog voor in opleiding.
 • Je hebt aantoonbare en relevante werkervaring met het uitvoeren van Europese aanbestedingstrajecten.
 • Je hebt affiniteit op het gebied van inkoop met leveranciersmarkten en ervaring met het samenwerken met leveranciers.
 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als geschrift.
 • Als je in het bezit bent van de diploma’s NEVI 1 en NEVI 2 is dat een pre.

Competenties

 • klantgerichtheid
 • samenwerken
 • plannen en organiseren
 • voortgangscontrole
 • analyseren
Wat is nog meer belangrijk? De kandidaat is een inkoper in hart en nieren en heeft passie voor het vak. Hij/zij kan zich verplaatsen in het belang van de klant en de organisatie en brengt partijen bij elkaar. Bovendien voelt hij/zij zich thuis in een team waarin meerdere disciplines samenkomen. Belangrijk is dat de kandidaat ruime ervaring heeft met aanbestedingen. Ook is belangrijk dat de kandidaat:
 • goed kan plannen,
 • transparant is in de aanpak,
 • zichtbaar is,
 • kennis deelt en
 • aandacht besteedt aan volledige documentatie.
Reageren
Inkoper

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 1 jaar
Aantal uren: totaal max. 1700 uur

Opdrachtomschrijving:

De Defensie Materieel Organisatie voorziet de Krijgsmacht van het materieel en de informatievoorziening die zij nodig heeft om de opgedragen taken uit te voeren. De Defensie Materieel Organisatie is verantwoordelijk voor de aanschaf van materieel en IT-systemen, voor inservice support, wapensysteemmanagement, instandhouding van IT- systemen, ketenlogistiek (o.a. munitie, kleding, brandstoffen en ICT-componenten), documentaire informatievoorziening en de afstoting van niet meer benodigd materieel en IT-systemen.

De ambitie van Inkoop Defensie is de vanzelfsprekende partner van de krijgsmacht te zijn, die toegevoegde waarde heeft in het gehele proces van behoeftestelling tot einde contract, met oog voor ontwikkelingen in de markt en bij internationale partners, met behoud van integriteit, rechtmatigheid en focus op value for money.

De Afdeling Inkoop Projecten zorgt dat de aankoop van nieuw materieel goed en volgens de regels verloopt. De afdeling Inkoop Projecten bestaat uit vier secties:  Sectie Defensie Materieel projecten;  Sectie Maritieme Projecten;  Sectie Luchtvaartprojecten;  Sectie Grondgebonden projecten;

De inkoper zal met name werkzaam zijn voor de sectie Defensie Materieel Projecten. Je zult je daar als project inkoper bezighouden met het inkopen apparatuur, reservedelen, modificaties en diensten, al dan niet zelfstandig of samen met een andere inkoop collega. Daarnaast ondersteun je de collega’s bij het invoeren van contracten in SAP.

Funtie-eisen

Kennis en vaardigheden

 • Afgeronde MBO of HBO-opleiding;
 • Uitgebreide kennis van SAP;
 • 2-3 jaar ervaring in een inkoopfunctie (bij voorkeur bij de overheid);
 • Ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van inkoopprocessen.

Wensen

 • Afgeronde NEVI 1 en NEVI 2 opleidin;
 • Engelse taal, vloeiend zowel in woord als geschrift;
 • Ervaring in het opstellen en uitonderhandelen van overeenkomsten;

Competenties:

 • Integer;
 • Enthousiast;
 • Teamplayer met een ruime mate van zelfstandigheid;
 • Klantgericht;
 • Cijfermatig inzicht;
 • Resultaatgericht;
 • Goed kunnen samenwerken.

Overige

In verband met het vertrouwelijk karakter van de functie dient de kandidaat in het bezit te zijn van een VGB (verklaring geen bezwaar) afgegeven door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Indien geen VGB kan worden afgegeven, is dit aanleiding eenzijdig een reeds getekende overeenkomst te annuleren zonder schadevergoeding.

Reageren

Inkoopadviseur

Organisatie: Ministerie van BZK en Koninkrijksrelaties
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 4 maanden
Aantal uren: 24-32 uur per week

Omschrijving en competenties:

Samen met een collega de organisatie ondersteunen bij het aanbesteden van diensten en producten en ervoor zorgen dat de juiste procedures gevolgd wordt. Daarnaast periodiek maken een spendanalyse en adviseren en signaleren over de contractuitvoering. Het uitzet van opdrachten bij de Haagse Inkoopservice (HIS) en regelmatig gesprekken houden met de HIS over de kwaliteit van de dienstverlening.

Functie-eisen

 • Minimaal beschikken over een afgeronde HBO in een financieel-economische richting, HBO facility management of vergelijkbare opleiding. Daarnaast opleidingen op het gebied van inkoop gevolgd, bijvoorbeeld Nevi).
 • Actuele kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van inkoop en aanbesteding die van toepassing is op de Rijksoverheid.
 • Meerdere jaren ervaring in de rol van adviseur op het gebied van inkoop en (Europese) aanbesteding.
 • Beschikken over goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.
 • Kennis van en ervaring met het werken met een contractadministratie, bij voorkeur Workflow Wise.

Reageren

Medewerker Inkoop (ingevuld)
Organisatie: Dienst Justitiële Inrichtingen Locatie: Den Haag Beschikbaarheid: 28-5-2018 Duur opdracht: tot 1-10-2019 Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De besteller richt zich op het verwerven van goederen en diensten ten behoeve van DJI-organisaties met gebruikmaking van het inkoopbestelsysteem Oracle/Leonardo.

Functie-informatie

• Het verzamelen, controleren, registeren en verwerken (of muteren) van relevante gegevens in het geautomatiseerde bestelsysteem; • Het beheren van de gegevens die voor het bestellen van goederen en diensten van belang kunnen zijn; • Het verwerken van bestelaanvragen conform de geldende kaders/spelregels, procedures en afspraken op basis van inkoopcategorie. • Draagt zorg over de kwaliteit van de gemaakte inkoopafspraken en de boekhoudkundige registratie. • Opvragen van prijzen of offertes tot € 10.000,- voor niet gecontracteerde goederen en/of diensten. • Bewaking en nazorg van bestellingen middels het bewaken van de voortgang en het toezien op de administratieve afhandelingen en verwerking van de ontvangsten en facturatie. • Afhandelen van de toegewezen calls binnen Topdesk. • Het leveren van een bijdrage aan procesverbeteringen op dit punt; • Het controleren van de output, signaleren van problemen en het rapporteren hiervan; • Het verzorgen van de administratieve voorbereiding, bewaken voortgang, het toezien op de administratieve afhandeling en verwerking, al dan niet in samenwerking met de afdeling crediteuren; • Het genereren van (management)overzichten; • Het opstellen van rapportages over gesignaleerde knelpunten; • Het toetsen op correcte toepassing van de procedures; • Het proactief leveren van informatie voor de teamleider.

Functie-eisen

• kennis van de inhoud met betrekking tot het geautomatiseerde bestelsysteem; • kennis van de markt waarin de producten en diensten worden geleverd; • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; • vaardigheid in het oplossen van uit de werksituatie voortvloeiende problemen. • Kennis van de financiele vastlegging van de inkoop in het boekhoudsysteem (Oracle) of de accounting manual. Reageren
Inkoopadviseur (ingevuld)

Organisatie: Rijksvastgoedbedrijf
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: april 2018
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving/werkzaamheden:

Opdrachtgever
Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk en stelt gebruiksgereed vastgoed ter beschikking aan de rijksoverheid. Het Rijksvastgoedbedrijf beheert een uitgebalanceerde vastgoedportefeuille, die voldoet aan de gebruikseisen van deze tijd en past bij de diversiteit van de onderdelen van het Rijk.

De directie Transacties & Projecten
De directie Transacties & Projecten (T&P) is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. De directie is o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van de portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf door (her)ontwikkeling, transformatie en transacties. Daartoe realiseert de directie nieuw- en verbouwprojecten en koopt zij producten, werken en diensten in voor het Rijksvastgoedbedrijf. Andere taken van de directie T&P zijn: het realiseren van een omvangrijke verkoopopgave van vastgoed; het contracteren van alle gebruik van vastgoed door de rijksoverheid; het genereren van inkomsten door (tijdelijk) gebruik van vastgoed door het afsluiten van (bijzondere) contracten zoals erfpacht/pacht, huur, medegebruik en bijzonder beheer.

De afdeling Inkoop en Contractmanagement
De afdeling Inkoop en Contractmanagement is verantwoordelijk voor de inkoopstrategie voor de opdrachten van het RVB, voor het samen met RVB-collega’s opstellen van goede specificaties, voor doelmatige en rechtmatige aanbestedingsprocedures, contractmanagement en voor goedopdrachtgeverschap.

De sectie Inkoop Projecten
Defensie De sectie Onderhoud Defensie heeft als taken het adviseren omtrent en het volledig verzorgen van de inkooptrajecten op het gebied van het vastgoed van Defensie. Hiermee geeft de sectie mede invulling aan het totale instandhoudingprogramma ten behoeve van de vastgoedportefeuille van Defensie. Dit resulteert in contracten met leveranciers voor de levering van producten en diensten van de vereiste kwaliteit op het gewenste levertijdstip en tegen een acceptabele prijs en voorwaarden. De aard van de werkzaamheden wordt daarbij bepaald door de complexiteit en omvang van het product, de samenstelling van de markt, de vigerende regelgeving en de politieke gevoeligheid van een dossier.

Opdrachtomschrijving
Het werkpakket van de medewerker bestaat uit de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Inhoudelijk bijdragen aan de totstandkoming van het inkoop- plan, de selectie- en gunningcriteria en de verschillende contract- en aanbestedingsdocumenten.
 • Invulling geven aan de publicatie, inschrijving, beoordeling en registratie in het kader van aan- bestedingstrajecten.
 • Bewaken van en geven van (operationele) adviezen m.b.t. de kwaliteit, rechtmatigheid en integriteit.
 • (Mede) verzorgen aanbestedingen en de opstelling van overeenkomsten.
 • Verzorgen inhoudelijke afstemming in- en extern en daarbij omgaan met uiteenlopende belangen.
 • Genereren van geaggregeerde overzichten.
 • Analyseren van af te sluiten contracten (overwegend traditioneel), beoordelen op juridische en commerciële risico’s en adviseren hierover en daarbij aangeven van mogelijke oplossingen/alternatieven.
 • Optreden als specialist op het gebied van aanbestedingen en procedures.
 • Bepalen inkoopproces van (complexe) inkoopvragen.
 • Signaleren, analyseren en adviseren over ontwikkelingen die het inkoop- en contractproces (kunnen) beïnvloeden.
 • Opstellen van inkoopplannen voor afgebakende (niet kritische, risicovolle) inkoopvragen/trajecten, waarin de omvang, bijbehorende kaders, wensen en eisen (en functionele specificaties) zijn vertaald en afgestemd op marktontwikkelingen.
 • Voorstellen doen voor bepalen en beheersen van de marktbenadering en adviseren over de vorm van aanbesteden.
 • Formuleren van en invulling geven aan de kaders voor (zelf te behartigen) inkoop- en aanbestedingstrajecten, contractinhoud (algemeen, juridisch en procesdeel) en contractbeheersing.
 • Verzorgen van gangbare aanbestedingsprocedures (openbaar en niet openbaar):
  - Zorgen voor inkoop-/aanbestedingstrajecten op een afgebakend terrein, binnen relatief heldere kaders en met een geringe inkooptechnische/veiligheidskritische component en beperkte risico’s
  - Analyseren van aanbestedingsstukken, contracten en alle bijbehorende documenten op potentiële juridische en commerciële risico’s
  - Vertalen inkoopstrategie, geldende kaders en richtlijnen naar de aanbestedingsstukken, contracten en bijbehorende documenten en het bewaken van de algehele consistentie ervan
 • Afstemmen met opdrachtgever over de inhoud van de aanbestedingsstukken, contracten en bijbehorende documenten en daarbij omgaan met uiteenlopende belangen.
 • Realiseren van het juiste informatieniveau en communicatie over het inkoopproces.

De te matchen kandidaat beschikt over een hbo-opleiding op technisch en/ of juridisch gebied, heeft kennis van het aanbestedingsrecht en de richtlijnen voor aanbesteden. De kennis is in de praktijk toepasbaar, zodat doelmatigheid en rechtmatigheid zijn gewaarborgd. Daarnaast zijn aanvullende opleidingen op het gebied van inkoop/ contractmanagement gevolgd en wordt beschikt over NEVI-2. Beschikt wordt over ruime relevante werkervaring en bij voorkeur ervaring met interne procedures en uitvoeringsaspecten van projectmatig werken. Ervaring met contractvormen UAV en RAW

Competenties

Qua competenties dient de kandidaat te beschikken over:

 • Communicatieve- en adviesvaardigheden,
 • Overtuigingskracht,
 • Analyserend vermogen,
 • Organisatiesensitiviteit,
 • Flexibiliteit en - Netwerkvaardigheid.
 • Hij/zij weet goed te plannen en organiseren.

Reageren

Junior Contractmanager (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 2 jaar
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Zit dienstverlening jou in het bloed en zijn tevreden klanten jouw beoogde doel? Ben jij in staat om de levering van producten en diensten – volgens de gestelde richtlijnen – in goede banen te leiden? Ben jij onze tijdelijke contractmanager bij het Centrum voor facilitaire dienstverlening van de Belastingdienst (B/CFD)?

Je bent verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het contractmanagement. Dit geldt voor de gehele levenscyclus van een product of dienst. Je houdt je bezig met contractvoorbereiding, multidisciplinaire aanbestedingen en uitvoering. Van advisering bij de behoefteformulering en het ontwerp van de contractsturing tot de contractbeheersing in de daadwerkelijke uitvoering van contractmanagement, inclusief evaluatie en bijsturing. Je levert input bij aanbestedingen, geeft uitvoering aan de implementatie van contracten en stuurt op de realisatie van contractdoelstellingen. Je wordt aangestuurd door de senior contractmanager en de productmanager van een breed facilitair werkpakket (waaronder dienstkleding).

Je bent aanspreekpunt richting diverse marktpartijen. Je ziet knelpunten aankomen en je zorgt voor afstemming met de betrokken stakeholders, zowel intern als extern. Je spreekt marktpartijen en de eigen organisatie aan op het wel of niet nakomen van contractafspraken. Je doet aan risicomanagement. Je denkt vooruit en weet benodigde acties in te schatten. Je handelt direct en adequaat als je een kritische situatie voorziet. Je stuurt op kwaliteitsborging.

Functie-eisen

 • je hebt een hbo-diploma in een voor de functie relevante richting,
 • je hebt basiskennis van risicomanagement, projectbeheersing, kwaliteitsnormering, overheidsinkoop en inkoopcontractering,
 • een relevant contractmanagement diploma is een pré.

Jouw competenties

 • samenwerken
 • plannen en organiseren
 • vakkennis
 • voortgangscontrole
 • klantgerichtheid

Wat vinden we nog meer belangrijk?

Jouw doel als contractmanager is om een product of dienst te leveren dat aansluit bij de behoefte van je opdrachtgever. Om dat te kunnen bewerkstelligen, beschik je over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je staat stevig in je schoenen en beschikt over het nodige doorzettingsvermogen. Ook neem je voldoende initiatief en laat je zien dat je er alles aan doet om het onderste uit de kan te halen. Je bent praktisch ingesteld en gaat in alle gevallen voor het beste resultaat!

Reageren

Senior Adviseur Inkoop (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 1 jaar
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Als Senior Adviseur Inkoop lever je een bijdrage aan onze dienstverlening door oa:

 • adviseurs inkoop vakinhoudelijk adviseren, betreft met name facilitaire inkoop
 • adviseurs inkoop vakinhoudelijk te ondersteunen
 • kwaliteitsniveau te controleren en te waarborgen
 • op projectmatige wijze (proces) verbeteringen in te zetten.

Functie-eisen

 • Standplaats Den Haag, reisbereid ivm locatiebezoeken
 • Minimaal NEVI1 of vergelijkbaar
 • Minimaal HBO of hoger
 • Inkoopervaring (EOP/MOP/Minicompetitie/EA), bij voorkeur rijksoverheid
 • Ervaring met Oracle EBS / Leonardo is wenselijk
 • ervaring met coaching/coördineren

Kernwoorden zijn klantgericht, verantwoordelijk, betrokken, nauwkeurig werken, kan onder druk werken, kan overzicht behouden, kan prioriteren.

Reageren

medewerker inkoopondersteuning (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: per 1 maart
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren:  max. 36 uur per week

Omschrijving:

Je werkt zelfstandig aan de administratieve vastlegging van verplichtingen (bevestigingsbrieven en overeenkomsten) en je draagt zorg voor het vastleggen en bijhouden van inkoopdossiers. Daarnaast ondersteun je bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen en minicompetities. Je bewaakt interne procedures en de voortgang en beantwoordt vragen van DPC’ers. De nadruk in deze functie ligt op de administratieve kant van het inkoopproces. We zoeken een slimme aanpakker, die zich het werk snel eigen maakt, die zich dienstverlenend opstelt, nauwkeurig werkt en flexibel is. De functie vereist dat je goed kan plannen en organiseren.

Functie-eisen

 • minimaal een MBO-opleiding, aangevuld met een inkoopopleiding;
 • ervaring met administratie en inkoopondersteuning;
 • zeer goed om kunnen gaan met Word en Excel;
 • goede kennis van de Nederlandse taal;
 • cijfermatig inzicht.

De functie kan eventueel ook worden ingevuld door een trainee op HBO-niveau die blijk heeft gegeven snel te kunnen leren.

Competenties

We vinden het volgende van belang:

 • dienstverlenend en oplossingsgericht;
 • snel lerend;
 • plannen en organiseren;
 • nauwkeurig;
 • oog voor voortgangscontrole;
 • flexibel;
 • samenwerken.

Reageren

Projectleider Aanbestedingen (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 5 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving

Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Rijksvastgoedbedrijf Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.
Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving. Onze portefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. Deze gebouwen en terreinen stellen wij ter beschikking voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen. Onze deskundige medewerkers formuleren visie en beleid en zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling.

De Sectie Beheer onderhoudscontracten Deze sectie voert de ontwikkeling, verbetering, implementatie en het contractbeheer voor de landelijke (mono- en multidisciplinaire) contracten van het Dagelijks Onderhoud, de integrale beheercontracten, de servicecontracten voor de wettelijke keuringen en de servicecontracten voor de gebruikersinstallaties van de rijkspanden. De contracten bevatten activiteiten die repeterend uitgevoerd moeten worden (o.a. preventief & correctief onderhoud en inzicht in wettelijke verplichtingen). Op basis van deze contracten wordt ook de behoefte voor het meerjaren onderhoud per object/complex opgesteld. Ook de landelijke storingstelefoon is onderdeel van deze sectie. Daarnaast worden binnen deze sectie de contracten binnen de diverse ICT-systemen ingeregeld en tevens wordt zorg gedragen voor autorisatieaanvragen voor zowel leveranciers als RVB-gebruikers. Tot slot is deze sectie ook verantwoordelijk voor het doorvertalen van de onderhoudsbehoefte van de objecten naar bestekken en contracten alsmede contractaanvragen, waarna de afdeling Inkoop en Contractmanagement deze kan aanbesteden.

Taakomschrijving:

Als projectleider aanbestedingen ben jij de verbindende schakel tussen de partijen bij een aanbesteding en implementeren van onderhoudscontracten en ben jij als geen ander in staat om techniek te vertalen in toepasbare en beheerbare onderhoudscontracten en -bestekken. Je zorgt voor de ontwikkeling van prestatie-, inspannings- en integraalbeheer-bestekken voor de sectie Beheer Onderhoudscontracten. Het werkgebied ligt binnen utiliteitsgebouwen en op het gebied van werktuigbouwkunde, bouwkunde en/of elektrotechniek.

Je begeleidt het proces van verbeteren, ontwikkelen, opstellen van contracten, besluitvorming en de inzet van mensen bij de aanbesteding binnen de vooropgestelde doelstellingen. De projectleider haalt de vraag achter de vraag op bij de verschillende stakeholders. Hiervoor is regelmatige afstemming tussen de opdrachtgever, de materiedeskundigen en de inkopers nodig. De projectleider behoudt het overall zicht op het aanbestedingsproces. In het vervolg van het traject bewaak jij de tijdslijnen en communicatie tussen betrokkenen. Je voelt de situatie aan en al naar gelang wat de situatie nodig heeft trap je op het gas of op de rem.

Daarnaast zorg je voor de implementatie van deze contacten binnen de organisatie. Je betrekt stakeholders bij de trajecten om een gemakkelijke implementatie al vooraf te borgen. Binnen samenwerkingsverbanden en relaties bied je kwaliteit. Je denkt out of the box, op zoek naar de meeste efficiënte oplossing voor het Rijksvastgoedbedrijf. Ook denk je mee over de ontwikkeling van de interne processen en werkmethodes én deze laten aansluiten op de bestaande processen door mee te werken aan de invoering hiervan.

Als projectleider aanbestedingen ben je een accurate verbinder, je hanteert een duidelijke planning en weet de betrokkenen hierbij te betrekken en mee te nemen. Je bent resultaatgericht en maakt meters. Als je iets toezegt of belooft, kom je dit ook na. Daarnaast ben je daadkrachtig en sta je stevig in je schoenen. Tot slot ben je heel flexibel: je vindt het geen probleem als een dag niet zo loopt als gepland. Je laat je werk liggen als je ergens anders nodig bent. En je zorgt ervoor dat elk project tot een goed einde komt.

Opdrachtomschrijving

 • Regisseren van (complexe Europese) aanbestedingsprojecten;
 • Adviseren opdrachtgever over inkoopbehoefte en uitvraag;
 • Je evalueert (met het team) onderhoudsbestekken, processen en procedures in overleg met diverse stakeholders;
 • Je ontwikkelt en/of verbetert samen met een kernteam van specialisten nieuwe en bestaande onderhoudscontracten op basis van deze evaluaties;
 • Je bent verantwoordelijk voor en coördineert en begeleidt aanbestedings- en implementatietrajecten op het gebied van onderhoudscontracten (in samenwerking met de afdeling Inkoop en Contractmanagement);
 • Je stelt plannen van aanpak, projectplannen en planningen op en zorgt voor het krijgen van draagvlak en accordering bij het kernteam en management;
 • Bewaken tijdslijnen en deadlines;
 • Bewerkstelligen commitment binnen de organisatie;
 • Je bent voorzitter van het aanbestedings- en implementatieteam waarin diverse stakeholders uit verschillende directies participeren;
 • Je presenteert de voortgang, eventuele discussiepunten en plannen naar bijvoorbeeld het management en de uitvoerende organisatie;
 • Je neemt als vertegenwoordiger (en verbindende schakel) van de sectie deel aan diverse overlegvormen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Competenties:

De volgende competenties uit het Functiegebouw Rijk zijn van toepassing:

 • Organisatie sensitiviteit
 • Analytisch vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen organiseren
 • Zelfontwikkeling

Ten aanzien van de invulling van deze specifieke functie zijn ook de volgende competenties van toepassing:

 • Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Onafhankelijkheid
 • Adviesvaardigheid
 • Initiatief
 • Resultaatgerichtheid
 • Analyseren

Reageren

Senior Inkoper (ingevuld)

Organisatie: Openbaar Ministerie (OM) | Dienstverleningsorganisatie OM (DVOM)
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) is verantwoordelijk voor veilige, stabiele en soepel draaiende bedrijfsprocessen van het OM. Hierin zijn vier domeinen benoemd; HR, Financiën, IT en Facilitair Beheer, daarnaast ondersteund door de afdeling Bedrijfsvoering. DeDVOM verricht de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen en is hiermee ondersteunend aan het primaire proces van het OM. De producten die worden geleverd zijn transparant, duurzaam en voorspelbaar. Daarbij is de DVOM primair gericht op samenwerking met de OM-onderdelen. De DVOM streeft hierbij naar excellente uitvoering en vanzelfsprekend speelt het Domein Financiën hierin een cruciale rol. Het domein is ingedeeld in meerdere secties en voor de sectie Inkoop zoekt de DVOM een Senior Inkoper.

Domein Financiën (F) Domein F is onderverdeeld in de secties: Crediteuren, Debiteuren, Financieel Beheer, Inkoop en Begrotingsbeheer en kent een diversiteit van ruim 80 medewerkers. Met financieel vakmanschap zorgt domein F voor de financiële administratie van het OM en sectoren van Justitie en Veiligheid, de financiële afhandeling van het beslagproces, het realiseren van inkoopaanvragen, de centralisatie van bestelaanvragen, het professionaliseren van de financiële controlfunctie en de uitvoering naar richtinggevend financieel beheer.

Taken

Taken waaruit de functie bestaat De functie van Senior Inkoper is breed. We zoeken iemand die in staat is om op ongebaande paden collega’s binnen en buiten de afdeling in beweging te krijgen en zaken voor elkaar te krijgen in een organisatie waar verandering de constante factor is. Uiteraard zoeken we iemand die dat niet alleen kan, maar die dat ook leuk vindt. De externe senior inkoper zal tijdelijk voor de duur van de wervingsprocedure, verwachting 6 maanden worden ingezet. Het OM behoudt zich het recht om de overeenkomst eerder op te zeggen, mocht de vacature zijn vervuld, volgens een opzegtermijn van twee weken. In deze periode zal er ook intern en extern geworven worden naar een medewerker die de rol over kan gaan nemen. De directe aansturing van de externe senior inkoper zal door de twee reeds werkzame Senior inkoopadviseurs worden uitgevoerd. Zij zullen aan de hand van lopende projecten bepalen hoe en waarop de medewerker wordt ingezet.

De functie bestaat onder andere uit:

 • Het behartigen van OM-belangen bij Justitie- en Rijksbrede inkoopsamenwerking en ook bij Europese aanbestedingen;
 • Het uitvoeren en of coördineren van complexe onderhandse aanbestedingen;
 • Verzorgen van periodieke spendanalyses;
 • Bijdragen aan onderzoeken en steekproeven (informatie vergaren over inkoopdossiers);
 • Vraagbaak zijn voor de contractmanagers over achtergronden van de contracten;
 • Inzichtelijk maken van gerealiseerde besparingen;
 • Besparingspotentieel identificeren en voorstellen hierover doen;
 • Gevraagd- en ongevraagd verbetervoorstellen doen;

Functie-eisen

De kandidaat is in staat een behoefte te formuleren en weet hoe je deze behoefte creatief én binnen de kaders kunt invullen. Hij/zij beschikt over overtuigingskracht en weet mensen te enthousiasmeren en samenwerking te organiseren. De kandidaat is creatief in de werkwijze en weet daarmee goede resultaten te behalen. Hij/zij weet zich mondeling en schriftelijk goed uit te drukken. Daarnaast gaat het hem/haar makkelijk af om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en op basis hiervan een gewogen oordeel en advies te vormen. Vanzelfsprekend is de kandidaat ook integer en betrouwbaar.

Qua kennis is het volgende relevant:

 • Academisch denk- en werkniveau op basis van een universitaire of HBO+ opleiding en bij voorkeur ervaring in inkoop;
 • NEVI 1 of 2 of vergelijkbare relevante opleiding;
 • Kennis van en inzicht in de organisatie en de processen binnen de Rijksoverheid (waaronder Categoriemanagement) en meer specifiek het OM;
 • Kennis van inkoopprocedures en de juridische aspecten die hieraan verbonden zijn zoals Europese en nationale regelgeving voor aanbesteden;
 • Kennis van samenwerken en het organiseren van samenwerking;

Gevraagde competenties

 • Overtuigingskracht;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Initiatiefrijk;
 • Flexibiliteit;
 • Integriteit;
 • Klantgerichtheid;
 • Resultaatgericht;
 • Samenwerken;
 • Voortgangscontrole;
 • Zelfontwikkeling;
 • Uitdrukkingsvaardigheid;
 • Creativiteit;
 • Oordeelsvorming.

Reageren

Inkoper (ingevuld)

Organisatie: Defensie Materieel Organisatie (DMO) van het ministerie van Defensie
Locatie: Bathmen
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: t/m 31-12-2018
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De Defensie Materieel Organisatie voorziet de Krijgsmacht van het materieel en de informatievoorziening die zij nodig heeft om de opgedragen taken uit te voeren. De Defensie Materieel Organisatie is verantwoordelijk voor de aanschaf van materieel en IT-systemen, voor in service support, wapensysteemmanagement, instandhouding van IT-systemen, ketenlogistiek (o.a. munitie, kleding, brandstoffen en ICT-componenten), documentaire informatievoorziening en de afstoting van niet meer benodigd materieel en IT-systemen.

De ambitie van Inkoop Defensie is de vanzelfsprekende partner van de Krijgsmacht te zijn, die toegevoegde waarde heeft in het gehele proces van behoeftestelling tot einde contract, met oog voor de ontwikkelingen in de markt en bij internationale partners, met behoud van integriteit, rechtmatigheid en focus op value for money.

De afdeling AAIV bestaat uit 3 secties, die elk geleid worden door een sectiehoofd, deze zorgen er o.a. voor dat de aankoop van materieel voor de keten logistieke bedrijven, Algemene Inkoop en wapensysteem gerelateerde inhuur, verkoop van materieel goed en volgens de vigerende regels verloopt. De inkoop werkzaamheden die worden verricht binnen de sectie IKA zijn verdeeld over vier locaties, Den Haag, Soesterberg, Utrecht en Bathmen.

Deze inhuur betreft een inhuur Inkoper ten behoeve van ondersteuning van bureau Inkoop Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen in Bathmen.

Functionaris is belast met het ter voorbereiding op een aanbesteding verrichten van marktonderzoek en daarbij de commerciële belangen te bewaken, het aanvragen van een offerte, het na de leveranciersselectie opstellen van de overeenkomst en het bewaken van de uitvoering.

Profiel:

Kennis en vaardigheden
Knock-out:

 • Afgeronde relevante academische- of HBO opleiding,
 • beide aangevuld met NEVI 1;
 • Kennis van SAP.

Wensen:

 • Ervaring met het werken met Negometrix;
 • Engelse taal, vloeiend zowel in woord als geschrift;
 • Ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van inkoopprocessen;
 • Enige ervaring met Europese aanbestedingen;
 • Ervaring met contractadvies, met name single-source trajecten;
 • Ervaring in het opstellen en uitonderhandelen van overeenkomsten;
 • Ervaring in het werken in multidisciplinaire teams.

Gewenste ervaring:

Gewenst is een inkoper met ervaring van 2 à 3 jaar binnen inkoop.

Competenties:

 • Oordeelsvorming
 • Durven
 • Samenwerken
 • Creativiteit
 • Communicatie
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Integriteit
 • Communicatief sterk

Overig

In verband met het vertrouwelijk karakter van de functie dient de kandidaat in het bezit te zijn van een VGB (verklaring geen bezwaar) niveau B afgegeven door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) .Indien geen VGB kan worden afgegeven, is dit aanleiding een reeds getekende arbeidsovereenkomst te annuleren zonder schadevergoeding.

Reageren

Contractmanager (ingevuld)

Organisatie: CJIB
Locatie: Leeuwarden
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 12 na aanvansgdatum
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Als contractmanager werk je nauw samen met de demandmanager, contracteigenaar en inkoopcontrol. Je bepaalt mede de inkoopstrategie voor bepaalde productgroepen en bent verantwoordelijk voor de uitvoering contractuele inkoopactiviteiten. In jouw rol als contractmanager bewaak jij dat de leveringsverplichtingen en contractafspraken aan zowel de kant van het CJIB als bij de opdrachtnemer worden nagekomen, je signaleert issues, voorziet conflicten en speelt hier proactief op in. Daarnaast adviseer je de contracteigenaar in alle voorkomende gevallen en verzamel je de benodigde informatie zowel intern als extern. Dat je daarbij ook kijkt naar stroomlijning en optimalisering van de inkoopwerkprocessen is een vanzelfsprekendheid. Je zoekt hierbij actief naar de samenwerking met interne stakeholders en denkt zowel gevraagd als ongevraagd mee. Je voert in afstemming met de contracteigenaar gesprekken met leveranciers. Aangezien contractmanagement verder ontwikkelt dient te worden wordt ook verwacht dat je met de overige contractmanagers contractmanagement op de kaart gaat zetten en hierbij met coachende vaardigheden hier een impuls aan kan geven. Hierbij maak je gebruik van je kennis en expertise om deze kansen en mogelijkheden welke tot verbeteringen leiden door te voeren. Van de contractmanager wordt verwacht dat hij/zij met een constructief kritisch blik de huidige werkwijze binnen de contracten analyseert en eventuele knel- en verbeterpunten signaleert en deze met andere stakeholder bespreekt en waar mogelijk gaat uitvoeren.

Functie eisen

Voor deze functie breng je een afgeronde HBO opleiding in de richting van inkoop of een daaraan te relateren studie mee. Daarbij heb je de beschikking over een NEVI 1 en een NEVI 2 diploma, of daarmee vergelijkbaar; Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring, waarbij je met name kunt aantonen dat je actuele kennis hebt met betrekking tot contractmanagement, inkoop, aanbestedingen, inkoopprocessen en de bijbehorende juridische aspecten Je bent in staat om contractbeheersing en kwaliteitsborging binnen contracten toe te passen en je hebt aantoonbare kennis van risicomanagement. Je hebt overtuigingskracht en kunt goed relativeren, netwerken en anticiperen. Je herkent je in onze kernwaarden: zakelijk, betrouwbaar, deskundig, praktisch en verbindend. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn voor jou vanzelfsprekend;

Functiewensen

Een contractmanagement opleiding is een pré;

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Proactief
 • Analyseren
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole,
 • Samenwerken
 • Discipline .

Reageren