Openbaar aanbesteden

Bij een openbaar aanbesteding kunnen alle geïnteresseerde partijen een offerte voor een opdracht indienen.