Emeritor als inkoopkennishuis

Emeritor als Inkoopkennishuis

Toen Emeritor startte in 1998 was Inkoop voor veel organisaties een onontgonnen gebied. Grote multinationals hadden de eerste theoretische modellen in gebruik genomen en een start gemaakt met de professionalisering van hun inkoop.

Onze modellen

Emeritor maakte op een gestructureerde en laagdrempelige wijze de veelal uit Amerika afkomstige modellen praktisch beschikbaar voor andere organisaties om zo de kennis te delen en toepasbaar te maken. Daarom zijn het Emeritor Inkoophuis® en het Emeritor Inkoopvolwassenheidsmodel® ontwikkeld. Deze modellen vormen nog altijd de basis van alles wat wij doen.

Kernwaarde

Uiteraard hebben we sindsdien niet stil gezeten. In 2005 lanceerden we de eerste Executive-MBA Procurement Management van Europa. Hoewel deze masteropleiding inmiddels is overgenomen door Business Universiteit Nyenrode, blijft de overdracht van kennis een belangrijk onderdeel in onze aanpak. Het delen van kennis met onze klanten is één van onze kernwaarden. Alleen zo kunnen we onze klanten bewust maken van het inkooppotentieel waarover ze beschikken!

Markt- en proceskennis

De kennisontwikkeling binnen Emeritor heeft twee richtingen. Enerzijds ontwikkelen we kennis over de markt, in het bijzonder over de inkooppakketten die we vaak bij klanten tegenkomen. Dit zijn onze specialismen. Anderzijds ontwikkelen we kennis over het inkoopproces bij de klant. Daarmee bouwen we aan de kamers van het Inkoophuis. De combinatie van markt- en organisatiekennis is de kracht van Emeritor. Geen open eindjes, maar helderheid in het totale proces, van behoeftestelling tot implementatie.

Competenties

We hechten veel waarde aan kruisbestuiving. Daarom willen we een zo breed mogelijke kijk op het vakgebied houden. Onze mensen zijn niet branche gebonden, maar werkzaam in alle sectoren. Bovendien zijn ze in vaste dienst, zodat de ervaring die zij opdoen behouden blijft. Zo zorgen we dat niet alleen de expliciete, maar ook de impliciete kennis wordt doorgegeven, aan collega’s en aan u, de klant.

Fulco-van-Esveld

Uw contactpersoon

Fulco van Esveld


 


 

Outsourcing Hub